Bedrijven in Westhem

Overzicht van bedrijven uit Westhem die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over westhem

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Westhem

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Westhem. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Westhem

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
19-08-2019Overwijk dienstverlening
Feytebuorren 4, Westhem
Westhem75543656
22-03-2019Johannes Rypma
De Kat 23, Westhem
Westhem74336584
01-02-2019BOX24 Verhuur
De Kat 24, Westhem
Westhem73854697
01-01-2015JP Agro Verhuur
De Kat 10, Westhem
Westhem62308424
01-05-2014E.F. de Jong Administratie en adviesbureau
De Kat 2, Westhem
Westhem60684410
21-03-2013Yayasan BV
De Kat 20, Westhem
Westhem57526400
21-03-2013Stichting Administratiekantoor Yayasan
De Kat 20, Westhem
Westhem57549311
24-02-2011Mts. Oppedijk Lycklama à Nijeholt
De Kat 3, Westhem
Westhem52127850
14-04-2010Mts. M., S. en J. Jacobi
Feytebuorren 2, Westhem
Westhem01181393
26-02-2010Maatschap J.P. en M. Zonderland-Maas
De Kat 8, Westhem
Westhem01177562
07-10-2009bureau Van der Wijst Interieurarchitecten v.o.f.
De Kat 5, Westhem
Westhem34360016
27-04-2009P.A. Zijlstra
De Kat 28, Westhem
Westhem01151157
26-03-2008Young Winsome`s Surprise BV
De Kat 2, Westhem
Westhem01129157
11-02-2008Firma Hylkema - Witteveen
De Kat 35, Westhem
Westhem01126876
01-05-2006Maatschap Bonekamp
De Kat 1, Westhem
Westhem66047919
29-12-2004Engelientje BV
De Kat 21, Westhem
Westhem34218252
04-05-1984Autobedrijf J. Dijkstra
De Kat 17, Westhem
Westhem01050761
21-07-1977Stichting Martena
De Kat 2, Westhem
Westhem41000211
08-09-1943Dorpsvereniging Underlinge Wille
De Kat 1, Westhem
Westhem01091510
OnbekendD. Bekema, Onderhoud en Timmerwerken
De Kat 13, Westhem
Westhem01058703
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: