Bedrijven in Warstiens

Overzicht van bedrijven uit Warstiens die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over warstiens
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Warstiens

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Warstiens. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Warstiens

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
26-05-2022Kooistra Agriservice
Oeble-om-wei 3, Warstiens
Warstiens86472429
01-07-2019Abe Kooistra Bouwkundig Advies
Buorren 8, Warstiens
Warstiens75289237
03-01-2018Camping Buorren1
Buorren 1, Warstiens
Warstiens70514291
03-01-2018Camping Buorren1
Buorren 1, Warstiens
Warstiens76862046
26-05-2015Jaske
Buorren 1, Warstiens
Warstiens63374404
27-04-2015Praktijk Stipe
Oeble-om-wei 3, Warstiens
Warstiens63143062
25-05-2010Rethro
Buorren 1, Warstiens
Warstiens50005731
17-03-2010Mts. Kooistra-de Vries
Oeble-om-wei 3, Warstiens
Warstiens01179186
09-02-2010Maatschap Hoekstra-Jepma
Oeble-om-wei 4, Warstiens
Warstiens01174969
18-08-2009R.H. Tholen Beheer BV
Buorren 1, Warstiens
Warstiens01160851
14-07-2009K. Tholen Beheer BV
Buorren 1, Warstiens
Warstiens01160849
14-07-2009ENP BV
Buorren 1, Warstiens
Warstiens01160852
23-12-2008Tholen Tuinen
Buorren 1, Warstiens
Warstiens01141295
01-01-2008Kinderopvang Minemyn h.o.d.n. Franch & Free
Buorren 8, Warstiens
Warstiens01125237
23-02-2004Timmer- en Onderhoudsbedrijf A.S. Kooistra
Buorren 8, Warstiens
Warstiens01102785
01-05-1998Melkveebedrijf Leeuwerikstate
Oeble-om-wei 1, Warstiens
Warstiens67687008

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarBedrijven gemeente LeeuwardenBedrijven regio LeeuwardenBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: