Bedrijven in Warns

Overzicht van bedrijven uit Warns die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over warns

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Warns

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Warns. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Warns

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
01-01-2021Tekstbureau Dagmar Harkema
Buorren 48, Warns
Warns81375735
01-01-2021KDV POV Warns Us Sté
Himmelumerdyk 2 B, Warns
Warns65971213
27-12-2020Stichting Haanstra-Hogen Esch
Op `e Wâl 19 A, Warns
Warns81255969
09-12-2020Reparatiebedrijf Jan Feenstra
Buorren 31, Warns
Warns81139918
01-12-2020Joz-zorgthuis
`t Sou 17, Warns
Warns81204094
17-09-2020NexTTecH
`t Sou 27, Warns
Warns80343880
24-08-2020Stichting De Ferbining, dorpshuis Warns
Himmelumerdyk 2 C, Warns
Warns78709822
24-08-2020Stichting Dorpshuis De Treffe
Himmelumerdyk 2 C, Warns
Warns78709865
08-06-2020Ruths Pyramide
Tsjalk 13, Warns
Warns78477913
11-05-2020Greetjes Lessen
Pastorywei 11, Warns
Warns78395992
25-03-2020Frije Wyn BV
Buorren 4, Warns
Warns77711890
21-03-2020afdeling Stavoren - Warns van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO
`t Noard 27, Warns
Warns77475402
01-03-2020Fysiotherapie de Marren
Himmelumerdyk 2 A, Warns
Warns01167666
10-02-2020Zouthout Klusbedrijf
Buorren 44, Warns
Warns77320530
27-12-2019Protestantse gemeente te Warns, Skarl en Laaxum
Buorren 37, Warns
Warns76589900
27-12-2019Diaconie Protestantse gemeente te Warns, Skarl en Laaxum
Buorren 37, Warns
Warns76590011
23-11-2019Toneelvereniging Warns
`t Sou 42, Warns
Warns76266788
22-10-2019Doopsgezinde Gemeente Warns
`t Noard 23, Warns
Warns76039528
01-09-2019Folkertsma Fourage
Laaksum 2, Warns
Warns75657864
01-08-2019Groeisum
Kapelstrjitte 3, Warns
Warns75495813
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: