Drimble

Bedrijven in Warns

Overzicht van bedrijven uit Warns die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over warns

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Warns

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Warns. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Warns

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
29-06-2019VOF Bouwcombinatie Ats Bonninghawei
`t Sou 48, Warns
Warns74959727
29-06-2019Koenders Course
Boppelâns 11, Warns
Warns75147815
25-05-2019Taetsa
Boppelâns 58, Warns
Warns74660047
15-05-2019Tweedehands Friesland
Klipper 9, Warns
Warns74770284
17-04-2019DogsWork
Buorren 46, Warns
Warns74523902
10-04-2019Jongstra Project BV
`t Sou 48, Warns
Warns74530496
14-02-2019Bernespul Margreet
`t Noard 64 A, Warns
Warns73982830
23-12-2018V.O.F.Laaxum
Laaksum 5, Warns
Warns72955740
09-11-2018Wilhelminastraat Planontwikkeling BV
Skarl 11, Warns
Warns73052183
07-11-2018R. Verf Elektra en Installatie
Buorren 3, Warns
Warns72978546
15-10-2018J.P.C. Bouw en Reparatie
Op `e Wâl 2, Warns
Warns72665378
17-08-2018L. Dijkstra Agrarische Dienstverlening
Kampenspaed 10, Warns
Warns72269197
08-07-2018Rederij R.J. de Vries
Buorren 21, Warns
Warns71752587
08-06-2018A.J. Jongstra Loonbedrijf en Kraanverhuur
`t Sou 48, Warns
Warns71830014
07-06-2018Jongstra Beheer BV
`t Sou 48, Warns
Warns71820027
07-06-2018Jongstra Machinery BV
`t Sou 48, Warns
Warns71822194
26-04-2018A.M. Sjarter BV
Buorren 4, Warns
Warns71516158
05-04-2018B&B De Hofstee-Warns
`t Noard 26, Warns
Warns70999627
06-03-2018J.W. Dijkstra
Op `e Wâl 23, Warns
Warns70775346
06-03-2018Effectief opruimen
`t Sou 32, Warns
Warns70598789
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: