Bedrijven in Waaksens

Overzicht van bedrijven uit Waaksens die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over waaksens

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Waaksens

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Waaksens. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Waaksens

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
25-01-2020P.L.M. Service
Toarnwerterleane 2, Waaksens
Waaksens76747999
11-12-2019Jonkers BV
Buorren 2, Waaksens
Waaksens76613313
27-02-2017Lysbeth Nijdam, Verloskundige
De Bieren 6, Waaksens
Waaksens67485081
02-05-2011Sieperda Tuinen
Buorren 4, Waaksens
Waaksens52638855
28-10-2010Dijkstra Veetransport en -Stalling
Toarnwerterleane 4, Waaksens
Waaksens51150212
22-03-2010Molkfeebedriuw Toarnwert
Toarnwerterleane 2, Waaksens
Waaksens01179414
26-01-2010Enerzjyk!
Buorren 10, Waaksens
Waaksens01173342
21-01-2010Maatschap T J Haarsma en T W M Haarsma-Galama
Buorren 2, Waaksens
Waaksens01172361
19-08-2009E. Twijnstra
Buorren 1, Waaksens
Waaksens01160911
25-05-2009A. Amels - Praktijk voor Cranio Sacraaltherapie en Psychotherapie
Buorren 17, Waaksens
Waaksens01153810
05-05-2009Jan Mulder
Toarnwerterleane 2, Waaksens
Waaksens01151872
02-04-2009Maatschap van der Velde-Terpstra
De Bieren 9, Waaksens
Waaksens01148913
03-09-2008Avalon praktijk voor persoonlijke groei
Buorren 13, Waaksens
Waaksens01136479
26-02-2008Multiservice Bos
Toarnwerterleane 3, Waaksens
Waaksens01127806
25-10-2006Buurtvereniging / Dorpsbelang "Waaksens"
Buorren 23, Waaksens
Waaksens01116296
20-06-2006Varia-stuc
Buorren 8, Waaksens
Waaksens01114611
10-11-2005Narwal Innovatie
Buorren 10, Waaksens
Waaksens01110933
09-07-2002Ebbendorf Timmer- en onderhoudswerk
De Bieren 6, Waaksens
Waaksens01096958
24-02-1998Begrafenisvereniging Helpt Elkander
Buorren 19, Waaksens
Waaksens01080588
OnbekendKalberg Trading
Buorren 21 A, Waaksens
Waaksens32049590
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: