Bedrijven in Uitwellingerga

Overzicht van bedrijven uit Uitwellingerga die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over uitwellingerga
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Uitwellingerga

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Uitwellingerga. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Uitwellingerga

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
15-04-2022Ir. Marten Bierman Stichting
Lytse Súdein 55, Uitwellingerga
Uitwellingerga41265802
15-04-2022Epiphora Methode Holding BV
Lytse Súdein 3, Uitwellingerga
Uitwellingerga86136844
05-03-2022Liesbeth van Albada
Koartebaen 16, Uitwellingerga
Uitwellingerga84395419
03-03-2022Jachtservice van der Veen
Buorren 88 B, Uitwellingerga
Uitwellingerga84819235
03-03-2022ACTO - Althuis, Onderwijs, Training, Coaching
Buorren 90, Uitwellingerga
Uitwellingerga84794976
07-02-2022Horjus Friesian Horses BV
Súdwei 1, Uitwellingerga
Uitwellingerga85427489
15-12-2021Kuindersma Beheer BV
Brêgefinne 1, Uitwellingerga
Uitwellingerga84782188
16-08-2021Snoodijk BOUW
Brêgesleatswei 23, Uitwellingerga
Uitwellingerga83656391
09-08-2021Back to your basic
Koartebaen 12, Uitwellingerga
Uitwellingerga83665587
02-07-2021Johanna Nauta
Eastwei 14, Uitwellingerga
Uitwellingerga82665095
29-06-2021Geeske Buis
Brêgesleatswei 21, Uitwellingerga
Uitwellingerga81976712
01-11-2020Jan Slump Jachtservice
Bûtebaen 9, Uitwellingerga
Uitwellingerga80698166
08-10-2020Van Schoten Bestratingen
Brêgesleatswei 2, Uitwellingerga
Uitwellingerga80620752
01-07-2020Yvonne Horjus
Súdwei 1, Uitwellingerga
Uitwellingerga78503892
29-06-2020MBS dienstverlening
Brêgesleatswei 21, Uitwellingerga
Uitwellingerga78425212
18-03-2020Statera Holding BV
Lytse Súdein 49, Uitwellingerga
Uitwellingerga77659104
07-01-2020J. Feenstra dienstverlening
Buorren 51, Uitwellingerga
Uitwellingerga76924114
01-01-2020LS Bouw
Brêgesleatswei 23, Uitwellingerga
Uitwellingerga76917665
01-01-2020FRiTZz
Brêgesleatswei 2, Uitwellingerga
Uitwellingerga78588227
27-11-2019Kim van der Linden Holding BV
Greate Súdein 31, Uitwellingerga
Uitwellingerga76517446

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: