Drimble

Bedrijven in Tjerkwerd

Overzicht van bedrijven uit Tjerkwerd die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over tjerkwerd

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Tjerkwerd

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Tjerkwerd. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Tjerkwerd

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
21-08-2019LRFAHL BV
Sylroede 3, Tjerkwerd
Tjerkwerd75615878
25-05-2019Het Fotolokaal
Kerkstraat 19, Tjerkwerd
Tjerkwerd24479288
01-03-2019ECOhûs Fryslân BV
Dyksicht 18, Tjerkwerd
Tjerkwerd74137166
23-01-2019Stichting Administratiekantoor Haarsma Tjerkwerd
Waltaweg 6, Tjerkwerd
Tjerkwerd73722138
23-10-2018Eco S.B. Holding BV
Dyksicht 18, Tjerkwerd
Tjerkwerd72890010
23-10-2018Handelsonderneming ECOhûs Fryslân BV
Dyksicht 18, Tjerkwerd
Tjerkwerd72898976
15-10-2018Aannemings- en Timmerbedrijf Ouderkerken
Waltaweg 35, Tjerkwerd
Tjerkwerd72796820
15-10-2018Timmerbedrijf Freerk Kootstra
Dyksicht 3, Tjerkwerd
Tjerkwerd72412615
05-04-2018no mar
Kerkstraat 6, Tjerkwerd
Tjerkwerd71027998
03-01-2018U. Haarsma Holding BV
Waltaweg 6, Tjerkwerd
Tjerkwerd70501394
28-12-2017Stichting Dryltser Duo Fiets
Singel 5, Tjerkwerd
Tjerkwerd70421781
04-12-2017Hijlkema Wynpark BV
Baburen 7, Tjerkwerd
Tjerkwerd70220913
27-11-2017Coen`s Loft.
Singel 8 A, Tjerkwerd
Tjerkwerd70157391
06-11-2017Alpuro Breeding depot Tjerkwerd
Hemdijk 5, Tjerkwerd
Tjerkwerd08130272
20-10-2017Pier Burghgraef, Agrarische dienstverlening
Jousterperweg 4, Tjerkwerd
Tjerkwerd69470073
07-08-2017Polo Rijs BV
Waltaweg 6, Tjerkwerd
Tjerkwerd69344310
10-04-2017Vereniging voor Jonge Politiek in Nederland
Eemswouderlaan 11, Tjerkwerd
Tjerkwerd68515073
27-02-2017CER Tech Computer & Elektronica Reparatie
Hemdijk 2, Tjerkwerd
Tjerkwerd67453864
27-02-2017Zuidwest Friesland Vakantieland
Sylroede 45, Tjerkwerd
Tjerkwerd67735487
22-12-2016Kindercentrum Thuis-bij-Thea Tjerkwerd
Waltaweg 29, Tjerkwerd
Tjerkwerd52728609
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: