Bedrijven in Tjerkwerd

Overzicht van bedrijven uit Tjerkwerd die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over tjerkwerd

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Tjerkwerd

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Tjerkwerd. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Tjerkwerd

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
16-11-2020OOK-media
Kerkstraat 2, Tjerkwerd
Tjerkwerd80951147
04-05-2020Veen Hosting & Security
Waltaweg 7, Tjerkwerd
Tjerkwerd77921259
23-11-2019Protestantse gemeente te Tjerkwerd - Dedgum
Kerkstraat 8, Tjerkwerd
Tjerkwerd76472132
23-11-2019Diaconie Protestantse gemeente te Tjerkwerd - Dedgum
Kerkstraat 8, Tjerkwerd
Tjerkwerd76472191
30-10-2019Autobedrijf Tjerkwerd
Eemswouderlaan 4 A, Tjerkwerd
Tjerkwerd76236412
21-08-2019LRFAHL BV
Sylroede 3, Tjerkwerd
Tjerkwerd75615878
14-02-2019ECOhûs Fryslân BV
Dyksicht 18, Tjerkwerd
Tjerkwerd74137166
31-01-2019Het Fotolokaal
Kerkstraat 19, Tjerkwerd
Tjerkwerd24479288
23-01-2019Stichting Administratiekantoor Haarsma Tjerkwerd
Waltaweg 6, Tjerkwerd
Tjerkwerd73722138
18-10-2018Eco S.B. Holding BV
Dyksicht 18, Tjerkwerd
Tjerkwerd72890010
18-10-2018Handelsonderneming ECOhûs Fryslân BV
Dyksicht 18, Tjerkwerd
Tjerkwerd72898976
24-08-2018Timmerbedrijf Freerk Kootstra
Dyksicht 3, Tjerkwerd
Tjerkwerd72412615
01-03-2018no mar
Kerkstraat 6, Tjerkwerd
Tjerkwerd71027998
28-12-2017U. Haarsma Holding BV
Waltaweg 6, Tjerkwerd
Tjerkwerd70501394
01-12-2017Coen`s Loft.
Singel 8 A, Tjerkwerd
Tjerkwerd70157391
29-11-2017Hijlkema Wynpark BV
Baburen 7, Tjerkwerd
Tjerkwerd70220913
20-10-2017Pier Burghgraef, Agrarische dienstverlening
Jousterperweg 4, Tjerkwerd
Tjerkwerd69470073
01-10-2017Alpuro Breeding depot Tjerkwerd
Hemdijk 5, Tjerkwerd
Tjerkwerd08130272
04-08-2017Polo Rijs BV
Waltaweg 6, Tjerkwerd
Tjerkwerd69344310
10-04-2017Vereniging voor Jonge Politiek in Nederland
Eemswouderlaan 11, Tjerkwerd
Tjerkwerd68515073
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: