Bedrijven in Tjalhuizum

Overzicht van bedrijven uit Tjalhuizum die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over tjalhuizum

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Tjalhuizum

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Tjalhuizum. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Tjalhuizum

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
01-01-2019Flowatwork Ontwikkeling en Mobiliteit
Nr 4, Tjalhuizum
Tjalhuizum73549940
15-11-2012De Nieuwe Traditie
Nr 4, Tjalhuizum
Tjalhuizum56582056
29-06-2011Handelsonderneming Leo de Schiffart
Nr 3, Tjalhuizum
Tjalhuizum53033051
06-05-2010T & H Stables
Nummer 7 a, Tjalhuizum
Tjalhuizum01099526
26-02-2010Maatschap Kooistra & Brus
Nummer 11, Tjalhuizum
Tjalhuizum01177532
18-12-2009Mts. Speerstra & Speerstra-Jonkers
Nummer 9, Tjalhuizum
Tjalhuizum01169368
22-10-2009S.D. Heerschop
Nummer 5, Tjalhuizum
Tjalhuizum01165042
25-09-2008Additiv
Nummer 4, Tjalhuizum
Tjalhuizum01137468
11-04-2002Blauwe Loften BV
Nummer 4, Tjalhuizum
Tjalhuizum01096162
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: