Drimble

Bedrijven in Terzool

Overzicht van bedrijven uit Terzool die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over terzool

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Terzool

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Terzool. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Terzool

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
GeverifieerdDe Tunwrotter
De Greide 1, Terzool
Terzool01110192
08-08-2018Kristlik Nasjonale Skoalle (K.N.S.) `De Reinbôge`
it Pounsmiet 20, Terzool
Terzool51002507
05-04-2018DOsense
Grienedyk 4, Terzool
Terzool71190112
05-01-2018DynkeYoga
Westerein 4, Terzool
Terzool69994153
31-07-2017Teernstra Tersoal (Terzool)
Buorren 9, Terzool
Terzool69298041
29-04-2017De Reinboge
it Pounsmiet 20, Terzool
Terzool41002574
01-08-2016Firma Jansma
Westerein 21, Terzool
Terzool65915526
31-05-2016Hardwerk Fogeltje
Durk Dijkstrastrjitte 9, Terzool
Terzool66141079
31-03-2016Stouthart Hart voor uw Huis
Suderom 7 d, Terzool
Terzool65002512
29-02-2016Fogeltje
Durk Dijkstrastrjitte 9, Terzool
Terzool65451767
07-01-2016Korrie`s Catering
Koumelkerspaed 3, Terzool
Terzool64299686
02-02-2015Stichting Vituskerk Tersoal (Terzool)
Durk Dijkstrastrjitte 10, Terzool
Terzool62535358
02-10-2014Veehouderijbedrijf Kiestra
Bûtlânswei 4, Terzool
Terzool61590517
19-02-2014IJsclub Adam & Atze
it Pounsmiet 9, Terzool
Terzool60029587
13-01-2014Mysunshinepearls.nl
it Pounsmiet 15, Terzool
Terzool59694734
24-07-2012B.S. Abma
Durk Dijkstrastrjitte 17, Terzool
Terzool55739962
30-01-2012K.N.S. De Reinbôge
it Pounsmiet 20, Terzool
Terzool01101624
23-05-2011Lars van Olst Loonwerken
Buorren 5, Terzool
Terzool52753956
15-06-2010Hester van der Velde
it Pounsmiet 12, Terzool
Terzool50185446
22-02-2010Y.J. Nauta
Westerein 1, Terzool
Terzool01176694
09-02-2010Mts. J. Dijkstra, D. Dijkstra en A.J. Dijkstra
Bûtlânswei 8, Terzool
Terzool01175038
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: