Bedrijven in Terzool

Overzicht van bedrijven uit Terzool die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over terzool

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Terzool

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Terzool. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Terzool

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
GeverifieerdDe Tunwrotter
De Greide 1, Terzool
Terzool01110192
18-12-2020JBO Dienstverlening
it Pounsmiet 9, Terzool
Terzool81228600
01-07-2020JH Mensenwerk
Adam en Atze strjitte 6, Terzool
Terzool78466342
01-04-2020M. van Akker Timmerbedrijf
Durk Dijkstrastrjitte 1, Terzool
Terzool77701151
27-03-2020C&J projects
Buorren 42, Terzool
Terzool77732995
01-03-2020EJ Hagedoorn nautische dienstverlening
Bûtlânswei 6, Terzool
Terzool77422856
08-08-2018Kristlik Nasjonale Skoalle (K.N.S.) `De Reinbôge`
it Pounsmiet 20, Terzool
Terzool51002507
05-04-2018DOsense
Grienedyk 4, Terzool
Terzool71190112
03-11-2017DynkeYoga
Westerein 4, Terzool
Terzool69994153
01-08-2017Teernstra Tersoal (Terzool)
Buorren 9, Terzool
Terzool69298041
29-04-2017De Reinboge
it Pounsmiet 20, Terzool
Terzool41002574
31-05-2016Fogeltje
Durk Dijkstrastrjitte 9, Terzool
Terzool65451767
31-05-2016Hardwerk Fogeltje
Durk Dijkstrastrjitte 9, Terzool
Terzool66141079
01-10-2015Korrie`s Catering
Koumelkerspaed 3, Terzool
Terzool64299686
01-08-2015Seksuologie Friesland, praktijk voor seksuologie, relatietherapie en training
Bûtlânswei 8, Terzool
Terzool63906414
07-02-2015Bureau du Pon
Koumelkerspaed 3, Terzool
Terzool62565753
02-02-2015Stichting Vituskerk Tersoal (Terzool)
Durk Dijkstrastrjitte 10, Terzool
Terzool62535358
23-12-2014Greate Wieren BV
Bûtlânswei 4, Terzool
Terzool62144200
15-03-2014W. Dykstra
Buorren 3, Terzool
Terzool60207426
06-01-2014Mysunshinepearls.nl
it Pounsmiet 15, Terzool
Terzool59694734
24-07-2012B.S. Abma
Durk Dijkstrastrjitte 17, Terzool
Terzool55739962
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: