Bedrijven in Smallebrugge

Overzicht van bedrijven uit Smallebrugge die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over smallebrugge

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Smallebrugge

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Smallebrugge. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Smallebrugge

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
23-05-2020Maatschap Klaas Bokma & zn.
Nr 3, Smallebrugge
Smallebrugge78039576
13-05-2018Vereniging Thús giet it better
Nr 5, Smallebrugge
Smallebrugge71614060
01-01-2018van der Kuur Zorgondernemer
Nr 2, Smallebrugge
Smallebrugge72109424
10-03-2014Gezinshuis de Pleats
Nr 2, Smallebrugge
Smallebrugge60180234
01-05-2013V.O.F. De Jersey Pleats
Nr 3, Smallebrugge
Smallebrugge01164641
07-12-2009Maatschap Van der Kooij
Nummer 1, Smallebrugge
Smallebrugge01168357
01-04-2003Firma Jellema
Nummer 4, Smallebrugge
Smallebrugge01102133
01-01-2000Agrarisch Bedrijf Westricom
Nr 4, Smallebrugge
Smallebrugge01163376
05-07-1995Margje Duursma, communicatie en coaching
Nummer 2, Smallebrugge
Smallebrugge30128077
OnbekendBoerinnengroep Wymbritseradiel
Nr 1, Smallebrugge
Smallebrugge62097075
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: