Drimble

Bedrijven in Sijbrandaburen

Overzicht van bedrijven uit Sijbrandaburen die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over sijbrandaburen

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Sijbrandaburen

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Sijbrandaburen. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Sijbrandaburen

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
26-06-2019J. van der Velde Holding BV
Havenpaed 9, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen75170612
15-02-2019Klusbedrijf J.H. van der Wal
Dr.W.Beekhuisstrjitte 3, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen73598100
16-01-2019Openbare Basisschool "De Lege Geaën"
Dr.W.Beekhuisstrjitte 18, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen51149680
08-07-2018Fierlab
S. Korfmakerstrjitte 25, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen71689419
08-07-2018M. de Jong-Plantinga t.h.o.d.n. Go-Kids Friesland
Havenpaed 5, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen71823697
13-05-2018Nieuwbeginzorg
S. Korfmakerstrjitte 27, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen71463658
06-03-2018FWD
Aesgewei 19, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen70513570
19-02-2018Kerbstone BV
S. Korfmakerstrjitte 25, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen70915032
27-02-2017Stichting Sint Maartenskerk Sibrandabuorren (Sijbrandaburen)
It lange ein 46, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen67392946
01-08-2016Ús Hôf
Aesgewei 21, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen66070694
23-05-2016Voedselcoöperatie íšs Iten U.A.
Aesgewei 21, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen66063515
16-03-2015PMT Praktijk Bewust Doen
Aesgewei 28 a, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen62872249
17-10-2013Autofarm Sybrandaburen V.O.F.
It lange ein 13, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen59014156
15-07-2013V.O.F. Struik & Struik
Havenpaed 3, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen01109659
31-12-2012S.K. Papjes Beheer en Belegging BV
It lange ein 13, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen56802323
27-12-2012`t vanderkooijhofke
De Fenne 1, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen56750749
23-06-2010goedkopepaardendekens.nl
It lange ein 7, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen50242873
23-12-2009Maatschap J. Sijbesma, J. Sijbesma-Bergstra en T.J. Sijbesma
Spearsterdyk 12, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen01169687
17-12-2009Maatschap Krikke-Andela
Bûtlânswei 9, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen01169250
07-12-2009Maatschap R.J. de Jong en A. Bottema
Aesgewei 3, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen01168236
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: