Bedrijven in Sijbrandaburen

Overzicht van bedrijven uit Sijbrandaburen die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over sijbrandaburen

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Sijbrandaburen

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Sijbrandaburen. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Sijbrandaburen

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
04-11-2020BAHM Beheer BV
It lange ein 10, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen80803989
19-10-2020BST-Kalma BV
Tinkelenbergstrjitte 24, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen80630782
15-06-2020Mienskipsskoalle
Aesgewei 56, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen41002574
15-02-2020Kroon Kapitaal
It lange ein 38, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen77364848
01-01-2020R. Sijbrandij
Aesgewei 58, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen77741706
31-12-2019Trommari Beheer BV
Aesgewei 42, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen76907384
31-12-2019HGD Holding BV
It lange ein 15, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen76907392
24-06-2019J. van der Velde Holding BV
Havenpaed 9, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen75170612
04-01-2019Klusbedrijf J.H. van der Wal
Dr.W.Beekhuisstrjitte 3, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen73598100
08-07-2018Fierlab
S. Korfmakerstrjitte 25, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen71689419
08-07-2018M. de Jong-Plantinga t.h.o.d.n. Go-Kids Friesland
Havenpaed 5, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen71823697
18-04-2018Nieuwbeginzorg
S. Korfmakerstrjitte 27, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen71463658
19-02-2018Kerbstone BV
S. Korfmakerstrjitte 25, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen70915032
19-02-2018Trackdaybuddy BV
S. Korfmakerstrjitte 25, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen70916721
30-11-2016Stichting Sint Maartenskerk Sibrandabuorren (Sijbrandaburen)
Tinkelenbergstrjitte 17, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen67392946
28-07-2016Voedselcoöperatie Ús Iten U.A.
Aesgewei 21, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen66063515
01-01-2016Ús Hôf
Aesgewei 21, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen66070694
23-03-2015PMT Praktijk Bewust Doen
Aesgewei 28 a, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen62872249
10-10-2014Raaijmakers-Oving
Tinkelenbergstrjitte 3, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen61675377
01-08-2014Sambrini Pizza`s
It lange ein 4, Sijbrandaburen
Sijbrandaburen61214612
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: