Drimble

Bedrijven in Schraard

Overzicht van bedrijven uit Schraard die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over schraard

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Schraard

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Schraard. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Schraard

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
23-01-2019V.O.F. Reitsma Schraard
Schoolstraat 7, Schraard
Schraard73691879
23-12-2018Marissa de Jong
Smidstraat 1, Schraard
Schraard73308137
23-12-2018Online Business Women
Smidstraat 5, Schraard
Schraard72882271
15-10-2018Stichting Dream Team
Zuiderlaan 3, Schraard
Schraard72575417
08-07-2018Mts J.E. en K. Sterkenburgh en T. Reitsma
Oosterlaan 3, Schraard
Schraard71743685
13-05-2018Piebe Piebenga Concept & Copy
Schoolstraat 1, Schraard
Schraard71614540
12-05-2018Om-te Handelsonderneming
Zuiderlaan 4, Schraard
Schraard71318534
06-03-2018Om-te Handelsonderneming
Zuiderlaan 4, Schraard
Schraard70537461
17-07-2017HINKE
Smidstraat 5, Schraard
Schraard69207305
29-06-2017Robby`s klussenbedrijf
Zuiderlaan 14, Schraard
Schraard68768184
27-02-2017IJ. Reinsma
Oosterlaan 8, Schraard
Schraard67775691
31-03-2016Labliquids
Dorpsstraat 4, Schraard
Schraard64897311
31-03-2016MORIM Holding BV
Dorpsstraat 4, Schraard
Schraard65476557
31-03-2016MORIM BV
Dorpsstraat 4, Schraard
Schraard65477774
04-02-2014Coastwise Crewing BV
Smidstraat 29, Schraard
Schraard59901497
24-01-2011Automotinventions
Zuiderlaan 4, Schraard
Schraard51848910
22-02-2010J. Postma
Zuiderlaan 5, Schraard
Schraard01176950
15-02-2010B. Sterkenburgh
Wonserweg 7, Schraard
Schraard01175688
21-01-2010Mts. Sterkenburgh e.a.
Oosterlaan 3, Schraard
Schraard01172689
29-12-2008Dutch Delta Marine Solutions BV
Oosterlaan 7, Schraard
Schraard01141537
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: