Bedrijven in Schraard

Overzicht van bedrijven uit Schraard die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over schraard

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Schraard

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Schraard. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Schraard

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
29-05-2020Tegearre Beheare BV
Smidstraat 29, Schraard
Schraard78169038
29-05-2020Coastwise Management BV
Smidstraat 29, Schraard
Schraard78192358
19-04-2020Stichting Skraard van de Kaart
Dorpsstraat 12, Schraard
Schraard77811909
19-10-2018Online Business Women
Smidstraat 5, Schraard
Schraard72882271
01-05-2018Mts J.E. en K. Sterkenburgh en T. Reitsma
Oosterlaan 3, Schraard
Schraard71743685
01-04-2018Piebe Piebenga Concept & Copy
Schoolstraat 1, Schraard
Schraard71614540
29-06-2017Robby`s klussenbedrijf
Zuiderlaan 14, Schraard
Schraard68768184
01-01-2017IJ. Reinsma
Oosterlaan 8, Schraard
Schraard67775691
31-03-2016Labliquids
Dorpsstraat 4, Schraard
Schraard64897311
02-03-2016MORIM Holding BV
Dorpsstraat 4, Schraard
Schraard65476557
02-03-2016MORIM BV
Dorpsstraat 4, Schraard
Schraard65477774
29-06-2015Noormannen BV
Schoolstraat 4, Schraard
Schraard63614405
07-10-2014Sugar Cane Holding BV
Schoolstraat 12, Schraard
Schraard61622249
28-04-2014Mts B. de Boer en M. de Boer-Stellingwerf
Zuiderlaan 20, Schraard
Schraard60583622
04-02-2014Coastwise Crewing BV
Smidstraat 29, Schraard
Schraard59901497
28-06-2011Maatschap J. Heeres en M.M.J. Visser
Oosterlaan 6, Schraard
Schraard53027353
21-01-2011Automotinventions
Zuiderlaan 4, Schraard
Schraard51848910
21-01-2011Om-te Handelsonderneming
Zuiderlaan 4, Schraard
Schraard62901257
21-01-2011Om-te Handelsonderneming
Zuiderlaan 4, Schraard
Schraard70537461
21-01-2011Om-te Handelsonderneming
Zuiderlaan 4, Schraard
Schraard71318534
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: