Drimble

Bedrijven in Schettens

Overzicht van bedrijven uit Schettens die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over schettens

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Schettens

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Schettens. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Schettens

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
21-09-2019Praktijk Fenneke Westra
Skelte van Aysmastrjitte 14, Schettens
Schettens75649349
13-05-2018Stichting Skeltemania
van Osingaweg 6, Schettens
Schettens71515461
20-10-2017yetvisser
van Osingaweg 56, Schettens
Schettens69757666
20-10-2017Loopgroep Witmarsum
van Osingaweg 62, Schettens
Schettens69576440
20-10-2017Bies Tandheelkunde
van Osingaweg 19 A, Schettens
Schettens69660212
29-06-2017RBVdWeide Autoreparatie
Viersprong 14, Schettens
Schettens68834020
29-06-2017Stichting Jeugdhonk Schettens
van Osingaweg 10, Schettens
Schettens68950977
27-12-2016Jongvee-opfok Reinsma
van Osingaweg 45, Schettens
Schettens67565069
31-03-2016Handelsonderneming Filens
Filenserwei 1, Schettens
Schettens65396863
02-06-2014PSZ De Skieppesturtsjes
van Osingaweg 43, Schettens
Schettens41005662
02-01-2014Thús bij Marieke
Skelte van Aysmastrjitte 2, Schettens
Schettens59600799
23-09-2013Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines
Skelte van Aysmastrjitte 10, Schettens
Schettens58814965
26-02-2013Dierenpension `t Marnehof V.O.F.
Marnedijk 11, Schettens
Schettens57321620
03-04-2012Martini Cantorij
Skelte van Aysmastrjitte 12, Schettens
Schettens55003818
10-10-2011Landbouwbedrijf Mensonides
Marnedijk 2, Schettens
Schettens53708520
19-08-2011WPBouwidee
Filenserwei 4, Schettens
Schettens53362292
30-12-2010Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest Fryslân
van Osingaweg 84, Schettens
Schettens51616009
25-10-2010CBS De Trijetine
van Osingaweg 43, Schettens
Schettens40006106
02-09-2010W.L. Bakker-Davidse Beheer BV
van Osingaweg 19, Schettens
Schettens50730819
06-05-2010W.L.Bakker-Davidse,Interimmanager & Supervisor
van Osingaweg 19, Schettens
Schettens01182579
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: