Bedrijven in Schettens

Overzicht van bedrijven uit Schettens die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over schettens
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Schettens

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Schettens. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Schettens

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
31-05-2022Aylva-Sathe
Filenserwei 6, Schettens
Schettens86253654
30-05-2022Konice
van Osingaweg 43, Schettens
Schettens86020560
02-09-2021Stichting Odensehuis Bolsward
van Osingaweg 1, Schettens
Schettens83356029
02-07-2021De Boertrans Veetransporten
Skelte van Aysmastrjitte 6, Schettens
Schettens81822960
02-07-2021GB-Techniek
van Osingaweg 54, Schettens
Schettens82993181
29-06-2021Protestantse gemeente te Schettens-Schraard-Longerhouw-Wons te Schettens
van Osingaweg 3, Schettens
Schettens82197644
29-06-2021Diaconie Protestantse gemeente te Schettens-Schraard-Longerhouw-Wons te Schettens
van Osingaweg 3, Schettens
Schettens82197679
08-02-2021Refosk Holding BV
Viersprong 4, Schettens
Schettens81832591
01-12-2020Agrarische dienstverlening Filens
Filenserwei 1, Schettens
Schettens81266324
14-09-2020allround service p.okkema
Marnedijk 7, Schettens
Schettens80278086
14-09-2020Kobaklets
van Osingaweg 29, Schettens
Schettens80677681
10-08-2020Boerenbak
Viersprong 4, Schettens
Schettens78765935
23-11-2019Protestantse gemeente te Schettens - Schraard - Longerhouw
van Osingaweg 3, Schettens
Schettens76411052
23-11-2019Diaconie Protestantse gemeente te Schettens - Schraard - Longerhouw
van Osingaweg 3, Schettens
Schettens76411257
30-08-2019Praktijk Fenneke Westra
Skelte van Aysmastrjitte 14, Schettens
Schettens75649349
15-02-2019Kroondijk Straalwerken
Viersprong 6, Schettens
Schettens74000845
13-05-2018Stichting Skeltemania
van Osingaweg 6, Schettens
Schettens71515461
20-10-2017Loopgroep Witmarsum
van Osingaweg 62, Schettens
Schettens69576440
08-10-2017yetvisser
van Osingaweg 56, Schettens
Schettens69757666
01-06-2017RBVdWeide Autoreparatie
Viersprong 14, Schettens
Schettens68834020

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: