Drimble

Bedrijven in Scharnegoutum

Overzicht van bedrijven uit Scharnegoutum die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over scharnegoutum

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Scharnegoutum

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Scharnegoutum. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Scharnegoutum

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
GeverifieerdVakgarage Anne Knol
Trekdyk 14, Scharnegoutum
Scharnegoutum64935469
GeverifieerdIJsmakerij Tikje Anders
Molepaed 9, Scharnegoutum
Scharnegoutum53180925
GeverifieerdChristelijke Gymnastiekvereniging Sport Staalt Spieren
Willem Santemastrjitte 40, Scharnegoutum
Scharnegoutum40000184
29-06-2019FTC Holland
Ald Dyk 29, Scharnegoutum
Scharnegoutum75223643
25-05-2019Benyamen Snacks
Fleardyk 8, Scharnegoutum
Scharnegoutum74815520
01-05-2019Kinderpraktijk Sterke Jerke
Lange Achte 16, Scharnegoutum
Scharnegoutum74626175
15-02-2019A. van Houten
Langaerderdyk 11, Scharnegoutum
Scharnegoutum73454311
23-12-2018Administratiekantoor Harnet Wouda
Ivige Leane 10, Scharnegoutum
Scharnegoutum73400823
23-12-2018BySas
Legedyk 26, Scharnegoutum
Scharnegoutum72928557
23-12-2018Fioto Fotografie
Trekskûte 3, Scharnegoutum
Scharnegoutum72981954
17-12-2018J. Boersma Holding BV
Lange Achte 16, Scharnegoutum
Scharnegoutum73356069
15-10-2018R Scheffer
Dielakker 8, Scharnegoutum
Scharnegoutum72471549
15-10-2018JoWy Kindercoaching
Trekskûte 12, Scharnegoutum
Scharnegoutum72485922
17-08-2018Scharneauto`s
Trekdyk 1 A, Scharnegoutum
Scharnegoutum72172924
08-07-2018Postma`s klus & afbouw
Achterbuorren 21, Scharnegoutum
Scharnegoutum71716270
13-05-2018€LAN Financiële Diensten
Marten de Jongstrjitte 5, Scharnegoutum
Scharnegoutum71394559
13-05-2018Osteopaat voor Paard
Prof.B.Fridsmastrjitte 2, Scharnegoutum
Scharnegoutum71361812
05-04-2018Ypma bouw- en montage
P A Glastra van Loonstr 20, Scharnegoutum
Scharnegoutum71032118
14-03-2018Albert Kingma trajectbegeleiding en coaching
Willem Santemastrjitte 6, Scharnegoutum
Scharnegoutum71047522
06-03-2018Stichting Administratiekantoor La Conchasy
Legedyk 49, Scharnegoutum
Scharnegoutum70515751
06-03-2018Benyamen Snacks
Fleardyk 8, Scharnegoutum
Scharnegoutum70554188
06-03-2018Blije handjes
Fleardyk 14, Scharnegoutum
Scharnegoutum70448256
06-03-2018S.M. Jansma
De Iisbaan 13, Scharnegoutum
Scharnegoutum70755981
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: