Bedrijven in Scharnegoutum

Overzicht van bedrijven uit Scharnegoutum die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over scharnegoutum
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Scharnegoutum

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Scharnegoutum. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Scharnegoutum

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
GeverifieerdKeysers Orkena
Legedyk 1, Scharnegoutum
Scharnegoutum01113231
GeverifieerdVakgarage Anne Knol
Trekdyk 14, Scharnegoutum
Scharnegoutum64935469
GeverifieerdChristelijke Gymnastiekvereniging Sport Staalt Spieren
Willem Santemastrjitte 40, Scharnegoutum
Scharnegoutum40000184
GeverifieerdIJsmakerij Tikje Anders
Molepaed 9, Scharnegoutum
Scharnegoutum53180925
31-05-2022Middelaar Advies
Waldastrjitte 58, Scharnegoutum
Scharnegoutum85770795
31-05-2022J.S. van der Werf
Ivige Leane 2, Scharnegoutum
Scharnegoutum85703192
30-05-2022Jur Image
Trekskûte 20, Scharnegoutum
Scharnegoutum85855847
05-03-2022AltijdZakelijk
Trekskûte 5, Scharnegoutum
Scharnegoutum84109165
05-03-2022JB-Commerce
Trekskûte 11, Scharnegoutum
Scharnegoutum83886176
05-03-2022Kooistra Visser V.O.F.
Prof.B.Fridsmastrjitte 12, Scharnegoutum
Scharnegoutum84303859
05-03-2022Shantykoor "De Brûskoppen"
Dielakker 9, Scharnegoutum
Scharnegoutum84860421
03-12-2021Hartog Automotive BV
Trekdyk 1 A, Scharnegoutum
Scharnegoutum84695048
02-09-2021Bene Nexum
Trekskûte 7, Scharnegoutum
Scharnegoutum83507299
26-08-2021Dakos Beveiliging
Fleardyk 2, Scharnegoutum
Scharnegoutum83745076
29-06-2021Stiensma Las en montage
Zwettewei 16, Scharnegoutum
Scharnegoutum82688583
29-06-2021Sloepverhuur Moai Swette
Zwettewei 96, Scharnegoutum
Scharnegoutum82671192
29-06-2021Akkoord Multibouw
It String 3, Scharnegoutum
Scharnegoutum82543682
24-06-2021Marcus Mr. Music
Marten de Jongstrjitte 7, Scharnegoutum
Scharnegoutum83178007
17-06-2021De IJsbeer BV
Trekskûte 18, Scharnegoutum
Scharnegoutum83114319
03-02-2021Marcel Poelstra Beheer BV
Legedyk 53, Scharnegoutum
Scharnegoutum81809220
01-01-2021Ateljee Antonius
Sint Martensdyk 17, Scharnegoutum
Scharnegoutum81340737
30-12-2020VDM-H BV
Trekdyk 4, Scharnegoutum
Scharnegoutum81540760
24-12-2020InPRC International BV
Ald Dyk 24, Scharnegoutum
Scharnegoutum81276125
24-12-2020InPRC Nederland BV
Ald Dyk 24, Scharnegoutum
Scharnegoutum81278535

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: