Bedrijven in Sandfirden

Overzicht van bedrijven uit Sandfirden die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over sandfirden

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Sandfirden

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Sandfirden. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Sandfirden

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
03-01-2018Schoonheidssalon Jannie
Nr 10, Sandfirden
Sandfirden70611114
13-02-20172S2C
Nr 6, Sandfirden
Sandfirden68012284
01-05-2012M. Ykema
Nr 8, Sandfirden
Sandfirden60918764
01-03-2008Warber Communicatie
Nr 9, Sandfirden
Sandfirden54892872
19-10-2006Weerstra Advies en Dienstverlening
Nummer 7, Sandfirden
Sandfirden01116216
01-01-1998Y. IJkema en F. IJkema-Jonkman
Nummer 11, Sandfirden
Sandfirden01080815
01-05-1997Maatschap J. Groenveld en J. Groenveld-Valkema
Nummer 10, Sandfirden
Sandfirden01163888
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: