Bedrijven in Rien

Overzicht van bedrijven uit Rien die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over rien

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Rien

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Rien. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Rien

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
01-01-2021Veerkracht Kindertherapie
Buorren 30, Rien
Rien81733917
06-12-2019Atelier Kees Elfring
Buorren 14, Rien
Rien76612414
01-02-2019Noordmans Rameau
Molmawei 31, Rien
Rien73834696
23-12-2018Jesse Bandsma
Buorren 42, Rien
Rien73352578
20-10-2017Avontoer onderwijs en ontwikkeling
Buorren 26, Rien
Rien69827990
25-04-2016C. Rameau
Molmawei 31, Rien
Rien65907736
01-09-2015VisitAFarm
Molmawei 10, Rien
Rien64069990
21-11-2011H. de Vries en A. de Vries Binnema
Draversdyk 11, Rien
Rien53985389
11-03-2010Maatschap Witteveen-Ketelaar-Flapper
Draversdyk 6, Rien
Rien01178706
06-06-2008http4U
Draversdyk 2, Rien
Rien27320281
11-05-2005Water en Vuur Beheer BV
Buorren 14, Rien
Rien09067338
14-12-2004Stichting Asnei
Molmawei 29, Rien
Rien01106202
27-02-2003Ysclub "De Eensgezindheid"
Draversdyk 4 A, Rien
Rien01099159
05-06-2001V.o.f. Boschma
Molmawei 25, Rien
Rien01092983
01-03-1978W. Rispens
Draversdyk 10, Rien
Rien01043246
OnbekendBegrafenisvereniging "De Twa Doarpen"
Molmawei 27, Rien
Rien40001304
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: