Bedrijven in Reahus

Overzicht van bedrijven uit Reahus die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over reahus

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Reahus

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Reahus. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Reahus

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
24-04-2020JT Beheer BV
Sânleansterdyk 17 A, Reahus
Reahus77906535
27-01-2020Poelsma-Ypma BV
Sânleansterdyk 21, Reahus
Reahus77158067
01-01-2020Eigen&Wijzer BSO/Peutergroep Sint Bonifacius Kindercentrum Reahûs
Sânleansterdyk 20, Reahus
Reahus66233801
17-10-2019Happy Camper Producties
Pastoar ten Bokumstrjitte 14, Reahus
Reahus76131653
01-10-2019Jarin de Jong Dienstverlening
Pastoar ten Bokumstrjitte 17, Reahus
Reahus75926377
01-07-2019TheEarlybirds
Bongapaed 9, Reahus
Reahus75652870
18-08-2018Earlybird Sustainable Strategies
Bongapaed 9, Reahus
Reahus72292946
17-08-2018Pedicurepraktijk Hellen Burger
Bongapaed 9, Reahus
Reahus72217782
05-04-2018Stichting Ouderraad Sint Bonifaciusschool
Sânleansterdyk 20, Reahus
Reahus71186832
15-01-2018Reanimatie-friesland
Sânleansterdyk 7, Reahus
Reahus70642761
27-09-2017WINDcoöperatie "De Wynroas fan Reahûs" U.A.
Slypsterwei 6, Reahus
Reahus69716471
27-02-2017Coöperatie verwerkingscentrum Fryske Fiskers U.A.
Bongapaed 1, Reahus
Reahus67466532
01-12-2016Reahûs
Sânleansterdyk 20, Reahus
Reahus65992172
31-03-2016Arbo XS
Pastoar ten Bokumstrjitte 6, Reahus
Reahus65480805
07-01-2016Ribo Voetsalon
Sânleansterdyk 8 B, Reahus
Reahus64663531
01-01-2016Mts. J.W.J. en J. Terwisscha van Scheltinga
Sânleansterdyk 17 A, Reahus
Reahus01177297
01-01-2016J. Terwisscha van Scheltinga
Sânleansterdyk 17 A, Reahus
Reahus60763329
01-01-2016V.O.F. J. Terwisscha van Scheltinga
Sânleansterdyk 17 A, Reahus
Reahus65336143
17-09-2015Café de Ree
Slypsterwei 1, Reahus
Reahus64139662
20-07-2015Peuteropvang Reahûs
Sânleansterdyk 20, Reahus
Reahus01124654
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: