Drimble

Bedrijven in Rauwerd

Overzicht van bedrijven uit Rauwerd die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over rauwerd

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Rauwerd

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Rauwerd. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Rauwerd

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
GeverifieerdR. de Jong Handel & Dienstverlening
Slingerbochten 1, Rauwerd
Rauwerd67175236
05-04-2019Stichting Atlantic Dutchesses
Poppenwiersterdyk 22, Rauwerd
Rauwerd74296558
13-03-2019SINIC
Poppenwiersterdyk 14, Rauwerd
Rauwerd74159119
13-02-2019Dienstverlening T. van der Wal
Poppenwiersterdyk 24, Rauwerd
Rauwerd73843482
13-02-2019T4U2
Slotsdyk 5, Rauwerd
Rauwerd73585408
16-01-2019Obs `t Raerderhiem
Sélânswei 2, Rauwerd
Rauwerd51149680
15-10-2018Karin Tijssen Coaching
Snitserdyk 5, Rauwerd
Rauwerd72741112
17-08-2018Sjoerd Dijkstra
Snitserdyk 2, Rauwerd
Rauwerd72235365
17-08-2018Glas 80 BV
Poppenwiersterdyk 20, Rauwerd
Rauwerd01044399
17-08-2018Glas 80
Poppenwiersterdyk 20, Rauwerd
Rauwerd72237406
20-07-2018Frigus iuvenale BV
Sélânswei 18, Rauwerd
Rauwerd72179333
20-07-2018Circum consilium BV
Sélânswei 18, Rauwerd
Rauwerd72185309
08-07-2018Stichting Sport en bewegen Raerd (Rauwerd)
Buorren 56, Rauwerd
Rauwerd71732578
13-05-2018Sander Suk Media & Design
Buorren 29, Rauwerd
Rauwerd71494057
25-04-2018W. Kooistra Metaal
Snitserdyk 19, Rauwerd
Rauwerd71442456
05-04-2018Teatske wimpers en meer
Sélânswei 41, Rauwerd
Rauwerd71072047
05-04-2018WICK media
Snitserdyk 8, Rauwerd
Rauwerd70996261
28-12-2017Stichting MienskipsEnergie
Buorren 28, Rauwerd
Rauwerd70434565
27-11-2017Tim Gunkel Training & Coaching
Slotsdyk 16, Rauwerd
Rauwerd70153795
20-10-2017Origo
Poppenwiersterdyk 22, Rauwerd
Rauwerd69431876
20-10-2017Jolanda Heslinga
Hegedyk 12, Rauwerd
Rauwerd69746028
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: