Bedrijven in Rauwerd

Overzicht van bedrijven uit Rauwerd die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over rauwerd

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Rauwerd

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Rauwerd. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Rauwerd

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
GeverifieerdR. de Jong Handel & Dienstverlening
Slingerbochten 1, Rauwerd
Rauwerd67175236
16-09-2020iDezign
Smitshoeke 14, Rauwerd
Rauwerd80418643
01-05-2020Local Food Works Nederland
Buorren 28, Rauwerd
Rauwerd78299632
02-03-2020LosWal
Smitshoeke 6, Rauwerd
Rauwerd77513061
01-02-2020Stich & Impress
Sélânswei 18, Rauwerd
Rauwerd77349504
17-01-2020Huisman De Ambachtelijk Palingroker
Slotsdyk 24, Rauwerd
Rauwerd77043715
01-01-2020Sanne van der Woude Coaching en meer
Sylsterhoeke 3, Rauwerd
Rauwerd76939863
28-11-2019Jentje Zantema Holding BV
Slingerbochten 13, Rauwerd
Rauwerd76522237
23-11-2019Protestantse gemeente Ingwert te Raerd (Rauwerd)
Buorren 9, Rauwerd
Rauwerd76428214
16-08-2019van der meer multi montage
it Fintsje 19, Rauwerd
Rauwerd75554844
29-06-2019Deinum, Advies & Interimmanagement
Slotsdyk 4, Rauwerd
Rauwerd74941240
25-05-2019Stichting EnergieLab Fryslân
Buorren 28, Rauwerd
Rauwerd74521470
01-05-2019FB Mechatronics
Slotsdyk 3, Rauwerd
Rauwerd74811118
05-04-2019Stichting Atlantic Dutchesses
Poppenwiersterdyk 22, Rauwerd
Rauwerd74296558
01-03-2019SINIC
Poppenwiersterdyk 14, Rauwerd
Rauwerd74159119
18-02-2019Kinnema BV
Poppenwiersterdyk 5, Rauwerd
Rauwerd74028189
30-01-2019Dienstverlening T. van der Wal
Poppenwiersterdyk 24, Rauwerd
Rauwerd73843482
01-01-2019T4U2
Slotsdyk 5, Rauwerd
Rauwerd73585408
19-12-2018Perfect Personeel BV
Smitshoeke 6, Rauwerd
Rauwerd80386679
10-10-2018S.H. Poort Dienstverlening
Buorren 4, Rauwerd
Rauwerd72800100
01-10-2018Karin Tijssen Coaching
Snitserdyk 5, Rauwerd
Rauwerd72741112
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: