Drimble

Bedrijven in Poppingawier

Overzicht van bedrijven uit Poppingawier die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over poppingawier

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Poppingawier

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Poppingawier. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Poppingawier

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
25-07-2019Roelof Nap Originals
Bûtenbuorren 12, Poppingawier
Poppingawier75396912
15-10-2018Biologisch melkveebedrijf S. Kiestra
Harstawei 2, Poppingawier
Poppingawier72440791
25-07-2018Melk- en opfokbedrijf Buiteveld
Marsherne 1, Poppingawier
Poppingawier72159898
13-05-2018TD Yachtpainting
Marsherne 5, Poppingawier
Poppingawier71626999
21-03-2018Brinksma Veehandel
Pôle 13, Poppingawier
Poppingawier71151079
05-01-2018It Blommestâltsje
Marsherne 11, Poppingawier
Poppingawier70237441
02-01-2018Keetlel horeca en onroerend goed
Marsherne 2, Poppingawier
Poppingawier69763496
05-10-2017T. Posseth
Marsherne 2 A, Poppingawier
Poppingawier69763496
27-02-2017Woonvereniging De Pleats
Bûtenbuorren 15, Poppingawier
Poppingawier68063849
01-12-2016Sjoukje de Boer
Pôle 8, Poppingawier
Poppingawier67327613
14-07-2016Stavinga Onderhoud & Reparatie
Bûtenbuorren 10, Poppingawier
Poppingawier66470528
07-01-2016Pulse PR
Binnenbuorren 7, Poppingawier
Poppingawier64323862
28-12-2015Stichting Dimarte
Pôle 2, Poppingawier
Poppingawier64837211
30-09-2015Graffice Design
Bûtenbuorren 12, Poppingawier
Poppingawier64234290
30-09-2014Hermien Egbers
Binnenbuorren 2, Poppingawier
Poppingawier61562998
08-11-2012Gerla Kooiman Stamrecht BV
Harstawei 1 F, Poppingawier
Poppingawier56414935
14-12-2011Vereniging van eigenaars De Loods
Marsherne 14, Poppingawier
Poppingawier54122457
14-11-2011Mts. Olivier
Ingwert 1, Poppingawier
Poppingawier53932994
09-02-2011Mts. Jonker-Reijenga
Marsherne 11, Poppingawier
Poppingawier52007170
21-01-2010Maatschap H. Zwaagstra en J. Kiestra
Marsherne 16, Poppingawier
Poppingawier01172537
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: