Bedrijven in Pingjum

Overzicht van bedrijven uit Pingjum die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over pingjum

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Pingjum

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Pingjum. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Pingjum

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
GeverifieerdAntiek & Curiosa Donk
Grote Buren 35, Pingjum
Pingjum01115969
GeverifieerdStempelhuis
De Kamp 9, Pingjum
Pingjum80526101
12-11-2020Pingjum Onroerend Goed BV
Kleinehuisterweg 22, Pingjum
Pingjum80888348
19-10-2020Muziek met Maaike
Kleine Buren 16, Pingjum
Pingjum80580084
24-09-2020Hebbo Art & Design
Riegeweg 9, Pingjum
Pingjum80400132
01-09-2020Koster Handel en Dienstverlening
Kleine Buren 16, Pingjum
Pingjum80135102
28-06-2020Zuidema Enterprises
Molenlaan 24, Pingjum
Pingjum78435080
01-04-2020Op de Hoek Techniek
Kleinehuisterweg 20, Pingjum
Pingjum77760190
01-02-2020B. Leijendekker allround dienstverlening
Pibemalaan 8 A, Pingjum
Pingjum77132378
22-01-2020Bureau In Medias Res
Grote Buren 37, Pingjum
Pingjum81663188
01-01-2020De Best all in service
Geert Gratamastrjitte 3, Pingjum
Pingjum76829111
01-12-2019Ralpha
Pibemalaan 13, Pingjum
Pingjum76496333
23-10-2019Major Markets Trading
Grote Buren 41, Pingjum
Pingjum76174972
02-08-2019ANNAR
Kleine Buren 15, Pingjum
Pingjum75514079
04-04-2019Stichting CLUB NEL
Kleine Buren 15, Pingjum
Pingjum74440020
10-12-2018Chef Lezenne
Grote Buren 22, Pingjum
Pingjum73254770
17-04-2018Foekema Service
De Alde Haven 6, Pingjum
Pingjum71447415
26-01-2018Pingjum-Trading BV
Grote Buren 6, Pingjum
Pingjum70722390
26-01-2018Pingjum-Agency BV
Grote Buren 6, Pingjum
Pingjum70722471
01-01-2018K. Lok Veehandel
Waltingaleane 5, Pingjum
Pingjum70768137
04-09-2017Sulver Consulting
Pibemalaan 35, Pingjum
Pingjum69526656
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: