Drimble

Bedrijven in Pingjum

Overzicht van bedrijven uit Pingjum die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over pingjum

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Pingjum

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Pingjum. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Pingjum

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
GeverifieerdAntiek & Curiosa Donk
Grote Buren 35, Pingjum
Pingjum01115969
19-08-2019ANNAR
Kleine Buren 15, Pingjum
Pingjum75514079
19-08-2019W.T. Sijtsma
De Blokken 2, Pingjum
Pingjum75503662
25-07-2019Arjan van der Wal
Pibemalaan 17, Pingjum
Pingjum75401916
25-05-2019De Welstand
Molenlaan 52, Pingjum
Pingjum74606425
04-04-2019V.O.F. G. en F. Giliam
Buitendijk 1, Pingjum
Pingjum74343661
04-04-2019Stichting CLUB NEL
Kleine Buren 15, Pingjum
Pingjum74440020
03-04-2019Stichting Gouden Land
Molenlaan 32, Pingjum
Pingjum74406779
14-02-2019Melkveebedrijf Hilarides
Bootland 3, Pingjum
Pingjum73817201
23-12-2018Chef Lezenne
Grote Buren 22, Pingjum
Pingjum73254770
13-05-2018Foekema Service
De Alde Haven 6, Pingjum
Pingjum71447415
31-01-2018K. Lok Veehandel
Waltingaleane 5, Pingjum
Pingjum70768137
26-01-2018Pingjum-Trading BV
Grote Buren 6, Pingjum
Pingjum70722390
26-01-2018Pingjum-Agency BV
Grote Buren 6, Pingjum
Pingjum70722471
10-01-2018Melkveebedrijf A.A.& C. Reitsma
Buitendijk 4, Pingjum
Pingjum70581886
20-10-2017Sulver Consulting
Pibemalaan 35, Pingjum
Pingjum69526656
20-08-2017Balkan Express-Security Solutions
De Alde Haven 4, Pingjum
Pingjum69210519
29-06-2017Agri Talent Recruitment
Taekelaan 2, Pingjum
Pingjum68728751
29-06-2017walk-your-life.nl
Molenlaan 13, Pingjum
Pingjum68879652
29-04-2017De Penjumer Ulefeltsjes
Lammert Scheltesstraat 12, Pingjum
Pingjum41002574
29-04-2017Koomen Advies
Strandweg 3, Pingjum
Pingjum68293895
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: