Drimble

Bedrijven in Pietersbierum

Overzicht van bedrijven uit Pietersbierum die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over pietersbierum

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Pietersbierum

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Pietersbierum. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Pietersbierum

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
04-04-2019Deens.dk
Hoarpaed 4, Pietersbierum
Pietersbierum74431617
06-03-2018De Wadhoeve
Hoarpaed 4, Pietersbierum
Pietersbierum70631077
25-01-2018Perserij Harlingen BV
Hearewei 19, Pietersbierum
Pietersbierum64643085
12-06-2017Van der Meer
Hearewei 19, Pietersbierum
Pietersbierum24320073
22-05-2017De Kern / Pietersbierum
Leane 3, Pietersbierum
Pietersbierum01116544
29-04-2017Wim Hermans
Hearewei 3, Pietersbierum
Pietersbierum68211341
29-04-2017Meer kip
Hearewei 19, Pietersbierum
Pietersbierum68442165
27-02-2017V.O.F. Lyts Ropta
Hearewei 16, Pietersbierum
Pietersbierum68003919
01-12-2016Judiths passie in je keuken
Hoarnestreek 7 A, Pietersbierum
Pietersbierum67295266
06-01-2014Stichting Reik
Sedyk 1, Pietersbierum
Pietersbierum41013529
11-03-2013P.M. Bosma
Hoarpaed 4, Pietersbierum
Pietersbierum57431205
10-08-2011Stichting Reik
Sedyk 1, Pietersbierum
Pietersbierum41000104
03-11-2009A.J. v.d. Meer
Hearewei 19, Pietersbierum
Pietersbierum01165788
04-05-2009Maatschap G. Okkinga en A.J. Okkinga-Hiemstra
Skippersdykje 1, Pietersbierum
Pietersbierum01151605
30-03-2009Maatschap Nieuweboer - Timmerman
Hoarnestreek 2, Pietersbierum
Pietersbierum01148495
26-01-2009Stichting tot behoud kerktoren Pietersbierum
Hoarpaed 4, Pietersbierum
Pietersbierum01143962
03-11-2008Sawiessa
Breed Plak 16, Pietersbierum
Pietersbierum01139057
26-08-2008Menvis Las & Montage
Hoarnestreek 12, Pietersbierum
Pietersbierum37143871
23-10-2006Maatschap P.J. en W. Kingma
Hoarnestreek 11, Pietersbierum
Pietersbierum01116247
09-03-2005Zorgboerderij Gerbranda State
Hoarnestreek 7 -9, Pietersbierum
Pietersbierum01107613
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarBedrijven gemeente WaadhoekeBedrijven regio Noordwest FrieslandBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: