Bedrijven in Piaam

Overzicht van bedrijven uit Piaam die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over piaam

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Piaam

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Piaam. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Piaam

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
04-04-2019Noflike dei
Kooireed 5, Piaam
Piaam74396129
10-10-2018Cuperusworks
Kooireed 1, Piaam
Piaam72946121
20-08-2017De Nynke Pleats
Buren 25, Piaam
Piaam69385114
24-04-2017Rinze Joustra Vastgoed BV
Buren 4, Piaam
Piaam68621892
18-10-2016AMV Bedrijfsondersteuning BV
Kooireed 3, Piaam
Piaam67086683
20-07-2016Total Care Composition BV
Buren 4, Piaam
Piaam66505674
01-01-2016hannah m
Kooireed 3, Piaam
Piaam72084987
12-07-2012Stichting Kerk en Toren Piaam
Buren 4, Piaam
Piaam55702074
02-12-2011Piaam State
Buren 22, Piaam
Piaam54060435
08-02-2010Werkplaats Wetterskip Fryslân
Buren 2, Piaam
Piaam01174741
31-08-2009Stichting Duurzaamheid Scoort
Buren 4, Piaam
Piaam01161539
15-06-2009Stal HK
Kooireed 3, Piaam
Piaam01155779
20-09-2006DUAT Beheer BV
Buren 25, Piaam
Piaam01115867
27-07-2005Veeman Holding BV
Buren 13, Piaam
Piaam01109705
27-07-2005Veeman Superyacht Consultancy BV
Buren 13, Piaam
Piaam01109706
01-05-2002S.J. Reitsma
Kooireed 4, Piaam
Piaam63196344
17-08-2001Schildersbedrijf Herman Nota
Buren 26, Piaam
Piaam01093649
27-06-2001Rinagro BV
Buren 4, Piaam
Piaam01093224
26-06-2001Rinze Joustra Beheer BV
Buren 4, Piaam
Piaam01093207
22-09-1998Stichting It Noarderlan
Buren 4, Piaam
Piaam01082516
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: