Bedrijven in Parrega

Overzicht van bedrijven uit Parrega die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over parrega

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Parrega

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Parrega. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Parrega

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
01-01-2021AGrarisch Vakwerk
Trekweg 98, Parrega
Parrega81297998
01-10-2020MARENKO`S ORIGINALS
Trekweg 102, Parrega
Parrega80709478
23-05-2020Douwe Bouma
Horstweg 53, Parrega
Parrega77997522
29-06-2019Handelsonderneming JaapSelf
Ferwouderpad 2, Parrega
Parrega75090090
15-10-2018Kraanverhuurbedrijf J.T. Bouma
Freerk Faberweg 9, Parrega
Parrega72675772
17-08-2018Studio IN
Horstweg 21, Parrega
Parrega72245786
17-08-2018Q-packsz
Waubertstrjitte 12, Parrega
Parrega72221593
05-06-2018FAN e SINNE
Tynjestrjitte 1, Parrega
Parrega71814671
30-04-2018Massage praktijk Wilma Rodenburg
Horstweg 38, Parrega
Parrega71758267
06-03-2018T.T. Bouwhuis
Trekweg 4, Parrega
Parrega70622485
08-01-2018Onderhoudsbedrijf Arjen de Vries
Trekweg 148, Parrega
Parrega70503338
01-01-2018Zomerhuisverhuur Jansen
Trekweg 152, Parrega
Parrega81149662
20-10-2017Marianne de Jong: communicatie & educatie
Waubertstrjitte 28, Parrega
Parrega69793549
08-08-2017Garage Bouwhuis de Jong
Horstweg 18, Parrega
Parrega69355975
01-03-2017Vogando
Horstweg 35, Parrega
Parrega68180764
27-02-2017Maatschap Bakker en Flapper
Angterperlaan 5, Parrega
Parrega67364578
13-02-2017Klussenbedrijf Tj. Dijkstra
Trekweg 42, Parrega
Parrega68006608
01-01-2017Edia Technical Services
Angterperlaan 20, Parrega
Parrega67746950
01-07-2016Free Bird World Food Van
Trekweg 160, Parrega
Parrega66400341
30-05-2016www.mr-bumblebee.nl
Trekweg 30, Parrega
Parrega66116228
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: