Drimble

Bedrijven in Oudega (Wymbritseradiel)

Overzicht van bedrijven uit Oudega (Wymbritseradiel) die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over oudega (wymbritseradiel)

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Oudega (Wymbritseradiel)

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Oudega (Wymbritseradiel). Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Oudega (Wymbritseradiel)

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
25-07-2019De Haas RVS
De Joodyk 13, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)75311704
15-02-2019WOW hospitality - events - marketing
De Band 12 A, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)73573825
15-02-2019RAW Photography
Blomfinne 7, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)73940437
15-02-2019De Haas Handel
Hagenadyk 3, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)73750980
13-02-2019Allround dienstverlening M. Walinga
Reafinne 31, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)73928763
23-12-2018De Trochbrekkers
Hagenadyk 21, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)73279269
21-12-2018Bermbloesem BV
Hagenadyk 12, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)73398179
20-12-2018GTC 1 BV
De Joodyk 9, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)73385581
08-07-2018Lisa Eppenga Beeldende kunst en vormgeving
Hagenadyk 9, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)71928154
25-04-2018Curant Mobiele Mondzorg
De Tsjerne 3, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)34340074
05-04-2018Adviesburo Takomst
Hoytemadyk 16, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)70898936
06-03-2018Watersportbedrijf De Werff
Hoytemadyk 2, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)70666350
05-01-2018Huub Lambriex
Feandyk 4, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)70201420
20-10-2017Rijschool Bodhi
Rigedyk 45, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)69559147
29-04-2017De Joopykjes
Tsjerkemar 8, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)41002574
28-02-2017Maatschap Kruis
Rigedyk 49, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)01151831
27-02-2017Handelsdok
Stasjonsleane 9, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)67738346
27-02-2017Subsequence
Bouke de Vriesstrjitte 4, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)67754511
16-01-2017Sterke Hantje
Feandyk 1, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)67816282
01-12-2016Van Jeltje
Reafinne 31, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)66713846
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: