Bedrijven in Oudega (Wymbritseradiel)

Overzicht van bedrijven uit Oudega (Wymbritseradiel) die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over oudega (wymbritseradiel)

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Oudega (Wymbritseradiel)

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Oudega (Wymbritseradiel). Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Oudega (Wymbritseradiel)

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
01-02-2021V.O.F. Beresterk
Rigedyk 8, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)81681631
07-01-2021Jong & Erven BV
Breksdyk 5, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)81512643
22-09-2020Praktijk de Zonnewijzer
Blomfinne 1, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)80379001
24-08-2020Stichting Administratiekantoor Tjemara
Lyspôlle 5, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)80003249
24-08-2020Stichting Administratiekantoor Pladjoe
Lyspôlle 5, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)80003613
24-08-2020Stichting Administratiekantoor Soedirman
Lyspôlle 5, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)80003885
04-08-2020Soedirman BV
Lyspôlle 5, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)80003141
04-08-2020Pladjoe BV
Lyspôlle 5, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)80003168
04-08-2020Tjemara BV
Lyspôlle 5, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)80003176
17-02-2020Jacob Veenstra Installatie
Reafinne 27, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)77336127
14-02-2020Y Koopmans multi diensten
Feandyk 6, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)77323165
24-01-2020Timmerbedrijf R.Bootsma
Stasjonsleane 32, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)77121635
01-01-2020Rijschool Nadia
Rigedyk 45, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)76987752
23-11-2019Protestantse gemeente te Oudega (Wymbritseradiel) en Omstreken te Oudega (w)
Pastorijstrjitte 23, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)76427153
22-10-2019Jan Egbert Krikken
Reafinne 35, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)76020991
01-10-2019@Simmersnie Dienstverlening
Simmersnie 18, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)76232492
08-07-2019De Haas RVS
De Joodyk 13, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)75311704
19-06-2019Stichting Behoud Friesche Zeilopleidingen (BFZ)
Tsjerkewei 2, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)62802542
11-02-2019Allround dienstverlening M. Walinga
Reafinne 31, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)73928763
08-02-2019RAW Photography
Blomfinne 7, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)73940437
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: