Drimble

Bedrijven in Oosthem

Overzicht van bedrijven uit Oosthem die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over oosthem

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Oosthem

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Oosthem. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Oosthem

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
21-09-2019The Wishes
Nessenwei 16, Oosthem
Oosthem75646498
05-09-2019Van der Zee Holding BV
Nijesyl 12, Oosthem
Oosthem75741075
15-02-2019Management Facilitair Meyer
Ald Rien 16, Oosthem
Oosthem73432970
15-02-2019Draaijer Opleidingen en Sportzorg
De Himmen 10, Oosthem
Oosthem73428930
15-02-2019Andreea Caprariu
Skerwâld 11, Oosthem
Oosthem73692239
31-12-2018Anja BV
Pikedyk 4, Oosthem
Oosthem73491691
23-12-2018Alexin
Skerwâld 11, Oosthem
Oosthem73343609
15-10-2018On the road, transportmanager
Ald Rien 10, Oosthem
Oosthem72400935
08-07-2018Restauratie Renovatie Rusch
Nijesyl 32, Oosthem
Oosthem71822437
15-01-2018R. Hoekstra Beheer BV
Nijesyl 6, Oosthem
Oosthem70614407
20-10-2017Gerrit Koudenburg
Nessenwei 6, Oosthem
Oosthem66555574
10-07-2017K. van der Wal Tuintotaal
De Himmen 2, Oosthem
Oosthem69152594
29-06-2017Skippy
De Himmen 44, Oosthem
Oosthem68674570
29-04-2017Joh. Hobma skûtsjeverhuur en tech.dienstverlening
Nijesyl 2, Oosthem
Oosthem68386923
01-12-2016Gerrit Koudenburg
Nessenwei 8, Oosthem
Oosthem66555574
08-08-2016Handelsonderneming Van der Zee
Nijesyl 12, Oosthem
Oosthem66600529
01-08-2016Modderman Vastgoed BV
Ald Rien 18, Oosthem
Oosthem66504899
01-08-2016Draeisterhoeve V.O.F.
Draeisterhúzen 1, Oosthem
Oosthem65989120
03-06-2014AW ontwerp
De Himmen 41, Oosthem
Oosthem60793848
15-04-2014Nieuwskrant "Kontakt"
Nijesyl 30, Oosthem
Oosthem60456302
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: