Bedrijven in Oosthem

Overzicht van bedrijven uit Oosthem die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over oosthem

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Oosthem

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Oosthem. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Oosthem

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
23-05-2020Hoogma Autoservice
Nessenwei 7, Oosthem
Oosthem78024072
23-05-2020TOEK media
Nessenwei 20, Oosthem
Oosthem78026466
03-04-2020ThaGro
Skerwâld 10, Oosthem
Oosthem77775325
01-02-2020Voetreflex en Massagepraktijk Ynskje Kroes
Pikedyk 10, Oosthem
Oosthem77248198
23-11-2019Protestantse gemeente te Oosthem, Abbega en Folsgare
De Cingel 1, Oosthem
Oosthem76453308
23-11-2019Diaconie Protestantse gemeente te Oosthem, Abbega en Folsgare
De Cingel 1, Oosthem
Oosthem76453324
23-11-2019Biljartvereniging S.O.S. Oosthem
De Cingel 16, Oosthem
Oosthem76192415
25-10-2019Ha`Dara BV
Nessenwei 12, Oosthem
Oosthem76203794
04-09-2019Van der Zee Holding BV
Nijesyl 12, Oosthem
Oosthem75741075
23-08-2019Mrs SEO
Ald Rien 11, Oosthem
Oosthem75648628
23-08-2019The Wishes
Nessenwei 16, Oosthem
Oosthem75646498
15-02-2019Andreea Caprariu
Skerwâld 11, Oosthem
Oosthem73692239
07-01-2019SDW Tegelwerken
Nessenwei 26, Oosthem
Oosthem73590916
01-01-2019Management Facilitair Meyer
Ald Rien 16, Oosthem
Oosthem73432970
01-01-2019Draaijer Opleidingen en Sportzorg
De Himmen 10, Oosthem
Oosthem73428930
23-12-2018Alexin
Skerwâld 11, Oosthem
Oosthem73343609
21-12-2018Anja BV
Pikedyk 4, Oosthem
Oosthem73491691
15-10-2018On the road, transportmanager
Ald Rien 10, Oosthem
Oosthem72400935
06-06-2018Restauratie Renovatie Rusch
Nijesyl 32, Oosthem
Oosthem71822437
05-01-2018R. Hoekstra Beheer BV
Nijesyl 6, Oosthem
Oosthem70614407
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: