Drimble

Bedrijven in Offingawier

Overzicht van bedrijven uit Offingawier die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over offingawier

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Offingawier

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Offingawier. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Offingawier

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
15-02-2019Rizz Products
Fiifgeawei 14, Offingawier
Offingawier73799033
31-10-2017Bynt Ventures BV
De Potten 73, Offingawier
Offingawier69953317
20-10-2017Stichting Nicolaastsjerke Offenwier (Offingawier)
Fiifgeawei 6, Offingawier
Offingawier69779422
29-06-2017Advisory Bird
Fiifgeawei 33 c, Offingawier
Offingawier68855575
07-01-2016K en T Midsbuorren BV
Midsbuorren 1, Offingawier
Offingawier64739341
07-01-2016Studdies Huiswerkbegeleiding en Coaching
Fiifgeawei 16 b, Offingawier
Offingawier64457583
07-01-2016Visser Vastgoed Sneek BV
Fiifgeawei 23, Offingawier
Offingawier64805654
07-01-2016Sluyter Schilderwerken BV
Fiifgeawei 23, Offingawier
Offingawier64805999
28-09-2015Eliro Pedicure Praktijk
Fiifgeawei 3, Offingawier
Offingawier64208613
31-12-2014RCN de Potten BV
De Potten 2, Offingawier
Offingawier62240447
18-02-2013Schuhmacher Holding BV
Fiifgeawei 32, Offingawier
Offingawier57250529
18-02-2013Duurzaam Managen BV
Fiifgeawei 32, Offingawier
Offingawier57251754
24-12-2012Visser Holding Sneek BV
Fiifgeawei 23, Offingawier
Offingawier56710801
17-08-2010Drs. Saskia de Backker Praktijk voor psychologie en actief beeldende therapie
Fiifgeawei 32, Offingawier
Offingawier50611526
15-03-2010Maatschap L.J. Fekken en J. Fekken-Sieperda
Fiifgeawei 36, Offingawier
Offingawier01178971
09-02-2010Mts. D. Bakker, H.K. Bakker-Glashouwer, S.D. Bakker en T. Bakker-Bakker
Koaiwei 5, Offingawier
Offingawier01174942
27-07-2009Y. Hylkema
Fiifgeawei 43, Offingawier
Offingawier01159374
13-07-2009Maatschap R. de Jager en H. de Jager-Gaastra
Fiifgeawei 21, Offingawier
Offingawier01158411
06-07-2009Binnens
Fiifgeawei 16 a, Offingawier
Offingawier01157974
17-06-2009Firma Boschma
Paviljoenwei 2, Offingawier
Offingawier01156015
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: