Drimble

Bedrijven in Nijhuizum

Overzicht van bedrijven uit Nijhuizum die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over nijhuizum

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Nijhuizum

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Nijhuizum. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Nijhuizum

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
14-02-2019Irenejo Hout & Zo
Nummer 17, Nijhuizum
Nijhuizum73555827
05-04-2018Fries en Fruitig
Nummer 9, Nijhuizum
Nijhuizum71264698
08-06-2017Hof van Friesland BV
Nummer 9, Nijhuizum
Nijhuizum68921403
27-02-2017IederZijnWerk Ambulant BV
Nummer 15, Nijhuizum
Nijhuizum67925774
01-12-2016V.O.F. Draijer-Onderwater
Nummer 1, Nijhuizum
Nijhuizum66745667
31-03-2016Fries en Fruitig
Nummer 9, Nijhuizum
Nijhuizum65151437
07-01-2016Marijke Hornstra
Nummer 5, Nijhuizum
Nijhuizum64269019
07-01-2016Jelte Kloostra
Nummer 5, Nijhuizum
Nijhuizum64393313
07-01-2016Goudrenet BV
Nummer 15, Nijhuizum
Nijhuizum64609286
16-09-2014V.O.F. De Klompen
Nummer 19, Nijhuizum
Nijhuizum61458740
18-12-2013Stichting Warstiens
Nummer 18, Nijhuizum
Nijhuizum59454970
15-04-2013Nijhuizumer Theetuin
Nummer 14, Nijhuizum
Nijhuizum57716544
11-03-2010Mts. J.G. Ketelaar en I.J. Ketelaar-Visser
Nummer 17, Nijhuizum
Nijhuizum01178665
13-01-2010M. Geerligs
Nummer 11, Nijhuizum
Nijhuizum01171705
19-11-2009van Wieren Fopma
Nummer 16, Nijhuizum
Nijhuizum01166893
28-04-2009Maatschap W. Castelein en H. Koopmans
Nummer 18, Nijhuizum
Nijhuizum01151281
27-04-2009Maatschap Th.Z. & I.J. Galema
Nummer 2, Nijhuizum
Nijhuizum01150950
25-06-2008IederZijnWerk Wilfried Gengler
Nummer 15, Nijhuizum
Nijhuizum01133662
07-02-2008IederZijnWerk - Arbeidscoaching BV
Nummer 15, Nijhuizum
Nijhuizum01126854
22-08-2005Roelof Fopma.nl
Nummer 16, Nijhuizum
Nijhuizum01109932
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: