Drimble

Bedrijven in Marssum

Overzicht van bedrijven uit Marssum die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over marssum

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Marssum

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Marssum. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Marssum

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
25-05-2019Van Bijleveld Menswear
Hegedyk 5, Marssum
Marssum74644610
25-05-2019Stornebrink Agrarische Dienstverlening en Advies
Skoallestrjitte 56, Marssum
Marssum74755064
08-05-2019Huisartsenpraktijk Nij Franjum
Franjumbuorsterpaed 10, Marssum
Marssum74709666
05-04-2019Van der Heide Solutions
Tramstrjitte 23, Marssum
Marssum74070576
27-03-2019W.P. Security
Wielingastrjitte 19, Marssum
Marssum74293788
13-02-2019Jacobs Bôlekoer
Bitgumerdyk 79, Marssum
Marssum73839914
13-02-2019V.O.F. M&J de Jong
Uniastrjitte 17, Marssum
Marssum73454745
13-02-2019D.P. Dooren
Wielingastrjitte 1 A, Marssum
Marssum73943312
13-02-2019Eveline van der Pas
Wielingastrjitte 1 A, Marssum
Marssum73944130
13-02-2019Spanjaard Sûn Centrum BV
Ritsumasyl 12, Marssum
Marssum73533378
23-12-2018Going Up Hill
Hegedyk 11, Marssum
Marssum73094099
23-12-2018Melkveehouderij H.K. Bergsma
It Aldlân 7, Marssum
Marssum73344761
23-12-2018Pytone Design
Riemer Veemanstrjitte 12, Marssum
Marssum73325740
23-12-2018VDB Dienstverlening
Uniastrjitte 9, Marssum
Marssum72998652
29-11-2018JT&R Holding BV
Skoallestrjitte 27, Marssum
Marssum73212105
15-10-2018Proline Engineering
Sasker van Heringawei 14, Marssum
Marssum72544570
03-10-2018Nij Franjum
Franjumbuorsterpaed 10, Marssum
Marssum61550256
27-09-2018Keukencentrum Marssum Project BV
Hegedyk 3, Marssum
Marssum72687657
17-08-2018Zorgbureau Giesing
Riemer Veemanstrjitte 36, Marssum
Marssum72265035
08-08-2018J & J
Sasker van Heringawei 14, Marssum
Marssum72277173
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naarBedrijven gemeente WaadhoekeBedrijven regio Noordwest FrieslandBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: