Bedrijven in Lutkewierum

Overzicht van bedrijven uit Lutkewierum die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over lutkewierum
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Lutkewierum

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Lutkewierum. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Lutkewierum

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
GeverifieerdMelkveehouderij J.W. Hofman
Slachtedyk 2, Lutkewierum
Lutkewierum62579282
01-01-2021H. de Jong Veehouderij
Ivige Leane 2 A, Lutkewierum
Lutkewierum56226756
11-08-2020Ruerd Bakker Dienstverlening
Ivige Leane 2, Lutkewierum
Lutkewierum80081398
23-11-2019Protestantse gemeente te Lytsewierrum
Buorren 3, Lutkewierum
Lutkewierum76411702
23-11-2019Diaconie Protestantse gemeente te Lytsewierrum
Buorren 3, Lutkewierum
Lutkewierum76411885
22-10-2019Melkveehouderij J.W. Hofman
Slachtedyk 2, Lutkewierum
Lutkewierum75915715
14-02-2019Eric.frl
Buorren 12, Lutkewierum
Lutkewierum74035460
01-01-2019Aspire Digital
Buorren 1, Lutkewierum
Lutkewierum73694010
01-01-2019Maatschap Hofman & van der Laan
Slachtedyk 2, Lutkewierum
Lutkewierum75915715
01-05-2018Melkveebedrijf de Jong
Greate Wierum 1, Lutkewierum
Lutkewierum74342029
04-09-2017Stal Hofstra
Buorren 2, Lutkewierum
Lutkewierum69530521
27-02-2017Lyts begin
Buorren 2, Lutkewierum
Lutkewierum68235720
01-02-2017Merk aan de Winkel
Buorren 8, Lutkewierum
Lutkewierum67912990
26-09-2011Pimpels
Molmawei 1, Lutkewierum
Lutkewierum53610601
26-07-2011B. de Jong Afwerkingsbedrijf
Greate Wierum 1, Lutkewierum
Lutkewierum53203798
27-05-2010F3 Holding BV
Buorren 12, Lutkewierum
Lutkewierum50077996
31-03-2010Mts. J. Jaarsma, D. Hofman en D. Veenstra
Greate Wierum 4, Lutkewierum
Lutkewierum01180451
10-02-2010Cassiefoeboe
Buorren 8, Lutkewierum
Lutkewierum01175190
08-01-2010Anne-Wies Beheer BV
Greate Wierum 2, Lutkewierum
Lutkewierum01171323
24-08-2009Praktijk v. Psych Hulpverlening Drs. L. v. Brederode
Tsjerkeleane 1, Lutkewierum
Lutkewierum01161168
28-07-2009S.P. de Jong
Greate Wierum 1, Lutkewierum
Lutkewierum01159514

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: