Bedrijven in Longerhouw

Overzicht van bedrijven uit Longerhouw die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over longerhouw

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Longerhouw

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Longerhouw. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Longerhouw

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
01-07-2019Maatwerk in Vaarwerk
Buren 3, Longerhouw
Longerhouw75189062
27-02-2017Melk van de Boer BV i.o.
Schraarderlaan 3, Longerhouw
Longerhouw67859828
30-12-2014TSV BV
Buren 34, Longerhouw
Longerhouw62267388
03-08-2010Noorderkroonmediation
Buren 3, Longerhouw
Longerhouw50523708
03-03-2010Saskia Weduwer
Buren 20, Longerhouw
Longerhouw34383906
15-02-2010G. Bosma
Schraarderlaan 2, Longerhouw
Longerhouw01175808
01-01-2008Maatschap J. en N. Mensonides
Schraarderlaan 1, Longerhouw
Longerhouw61984132
16-07-2005S. Postma en J. Postma
Schraarderlaan 3, Longerhouw
Longerhouw63207974
01-05-2005Melkveehouderij Falkena
Buren 18, Longerhouw
Longerhouw01111316
01-05-2005Melkveehouderij Falkena
Buren 18, Longerhouw
Longerhouw64569497
01-05-2005Melkveehouderij Falkena-Mensonides
Buren 18, Longerhouw
Longerhouw70290814
22-12-2003Begrafenisvereniging Gedenkt te sterven te Longerhouw en Schettens
Buren 24, Longerhouw
Longerhouw01101944
07-12-1999Firma F.J.- en B.A. Burggraaff
Buren 5, Longerhouw
Longerhouw01086735
18-02-1986Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting "Hennaarderadeel"
Buren 18, Longerhouw
Longerhouw40004098
03-03-1980Vereniging Dorpsbelang Schettens Longerhouw
Buren 34, Longerhouw
Longerhouw40002482
Onbekendnoeny de nanny
Buren 30, Longerhouw
Longerhouw61698148
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: