Bedrijven in Koufurderrige

Overzicht van bedrijven uit Koufurderrige die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over koufurderrige

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Koufurderrige

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Koufurderrige. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Koufurderrige

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
31-10-2019M.A. Sijbesma BV
Nr 37, Koufurderrige
Koufurderrige76261573
31-10-2019K.M. Sijbesma BV
Nr 35, Koufurderrige
Koufurderrige76270033
31-10-2019Magnar BV
Nr 37, Koufurderrige
Koufurderrige76277852
31-10-2019Sinne Greide BV
Nr 35, Koufurderrige
Koufurderrige76277933
20-05-2019Klusbedrijf Jilke Postma
Nr 10, Koufurderrige
Koufurderrige74903365
15-05-2019Femke Boersma Agrarische dienstverlening
Nr 43, Koufurderrige
Koufurderrige74861425
01-05-2019G.F. Postma
Nr 10, Koufurderrige
Koufurderrige76634892
31-10-2018J. Postma Dienstverlening
Nr 10, Koufurderrige
Koufurderrige73066931
03-09-2018De Koevorder Beheer BV
Nr 13, Koufurderrige
Koufurderrige72473002
31-08-2018Marien BV
Nr 13, Koufurderrige
Koufurderrige72476605
01-06-2018Immy De Vries
Nr 29, Koufurderrige
Koufurderrige71833897
06-03-2018Firma Abma
Nr 27, Koufurderrige
Koufurderrige70672679
20-02-2018Q trans BV
Nr 13, Koufurderrige
Koufurderrige70965765
05-01-2018Gerben de Groot Agrarische Dienstverlening
Nr 43, Koufurderrige
Koufurderrige70116261
27-02-2017Stichting De Koesprong
Nr 13, Koufurderrige
Koufurderrige68091672
27-02-2017Stichting tot behoud van nostalgische binnenvaartschepen
Nr 13, Koufurderrige
Koufurderrige68099150
01-08-2016Stichting Administratiekantoor Koomen
Nr 13, Koufurderrige
Koufurderrige66158605
14-12-2015C. Okma BV
Nr 20, Koufurderrige
Koufurderrige64753220
01-02-2014Sandra de Boer Organisatieontwikkeling & Performanceverbetering
Nr 19, Koufurderrige
Koufurderrige59959525
23-09-2011J.J. Tolhoek, P. Tolhoek-de Glee en S.J. Tolhoek
Nr 3, Koufurderrige
Koufurderrige53597117
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: