Bedrijven in Koudum

Overzicht van bedrijven uit Koudum die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over koudum
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Koudum

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Koudum. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Koudum

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
GeverifieerdHuyskweker Welgelegen Koudum
Tjalke van der Walstraat 21a, Koudum
Koudum62316699
31-05-2022KIM Coaching
Wjukslach 12, Koudum
Koudum85786241
30-05-2022S. van Duijn
Hoofdstraat 11 A, Koudum
Koudum86105361
28-03-2022H.S. Galema Holding BV
Ds L Tinholtstraat 34, Koudum
Koudum85921157
05-03-2022Shings
Feie van Inthiemastraat 18, Koudum
Koudum84099690
05-03-2022Boerstra Afbouw
Onderweg 72, Koudum
Koudum85139408
05-03-2022Johansklusbedrijf
Jacobus vd Waeyenstraat 11, Koudum
Koudum85293008
05-03-2022Smid Las- en constructiewerk
Beukenlaan 16, Koudum
Koudum85398632
05-03-2022V.O.F. Velema & Zheng
Symkewal 3, Koudum
Koudum84956348
05-03-2022Roos Fekkes design
Symkewal 21, Koudum
Koudum85092207
05-03-2022zorn-art-abstract
Hoofdstraat 55, Koudum
Koudum83946101
05-03-2022FASE Bedrijfsadministratie- & Subsidieadvies
Kerkhoflaan 4, Koudum
Koudum85119091
05-03-2022ATD Stellingwerf
Kerkhoflaan 13, Koudum
Koudum84311533
05-03-2022Biljartvereniging Caramboleren Is Ons Streven
Tjalke van der Walstraat 24 D, Koudum
Koudum84357282
05-03-2022M&H
Túnkersstrjitte 43, Koudum
Koudum83859543
05-03-2022I. Smid kapitein nautische dienstverlening Rijn- en binnenvaart
Gerben Ypmastraat 16, Koudum
Koudum83824944
05-03-2022Muldero
Ds L Tinholtstraat 8, Koudum
Koudum83940081
05-03-2022Juf natuerlik
Nieuweweg 30, Koudum
Koudum84059184
05-03-2022Melkveebedrijf J.M.J. Hettinga
Zijl 22, Koudum
Koudum85097691
05-03-2022Romte Foar Beweging
De Tille 14, Koudum
Koudum84956887
05-03-2022Supredator
Havenkade 10, Koudum
Koudum83850619

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: