Bedrijven in Koudum

Overzicht van bedrijven uit Koudum die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over koudum

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Koudum

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Koudum. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Koudum

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
GeverifieerdHuyskweker Welgelegen Koudum
Tjalke van der Walstraat 21a, Koudum
Koudum62316699
02-01-2021De yogi studio
Verlengde Hoofdstraat 12 A, Koudum
Koudum81612850
01-01-2021LastechNiek Zwaan
Onderweg 32, Koudum
Koudum81703937
01-12-2020Logopedie José de Groot
Bovenweg 2 A, Koudum
Koudum62850938
20-10-2020Co-Operatief Wonen BV
Kramerswei 4 M, Koudum
Koudum80674658
20-10-2020Kooijman Holding BV
Kramerswei 4 M, Koudum
Koudum80670458
20-10-2020Co-Operatief Werken BV
Kramerswei 4 M, Koudum
Koudum80674690
01-10-2020Diekman Afbouw
De Tille 8, Koudum
Koudum80395112
01-10-2020Kite Kids BV
De Kuilart 1, Koudum
Koudum80537324
01-10-2020Jasmijn de Zeeuw I Onderzoek I Juridisch & Mensenrechten
Klokslach 26, Koudum
Koudum80453317
01-09-2020Anja Speerstra t.h.o.d.n. TUI at Home
Ds L Tinholtstraat 39, Koudum
Koudum80259839
01-09-2020Ilse de Wal
Wjukslach 1, Koudum
Koudum80137261
01-08-2020JPlantinga Dienstverlening
Symkewal 7, Koudum
Koudum78757673
01-08-2020MADE ontwerp
Ooste 49, Koudum
Koudum78725984
27-07-2020Peterson Techniek
Beukenlaan 4, Koudum
Koudum78742013
21-07-2020Studiopries
Molenbuurt 3, Koudum
Koudum78740576
01-06-2020Sjoch Fotografie
Dammenseweg 45, Koudum
Koudum78121930
23-05-2020Jenn`s Homestyle
Verlengde Hoofdstraat 12, Koudum
Koudum77993098
11-05-2020R. de Jong Afbouw
`t Heale Paed 4, Koudum
Koudum78018099
20-04-2020De Groot sieraden
Dammenseweg 31, Koudum
Koudum77881486
14-04-2020Pleats by de brêge BV
Zijl 22, Koudum
Koudum77830601
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: