Bedrijven in Kornwerderzand

Overzicht van bedrijven uit Kornwerderzand die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over kornwerderzand

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Kornwerderzand

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Kornwerderzand. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Kornwerderzand

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
01-03-2018Afsluitdijk Wadden Center
Afsluitdijk 1 C, Kornwerderzand
Kornwerderzand69094780
09-05-2012Handelsonderneming Harold Eekma
Sluisweg 21, Kornwerderzand
Kornwerderzand55264387
01-01-2006Rijkswaterstaat
Afsluitdijk 3, Kornwerderzand
Kornwerderzand27364178
01-01-2006Rijkswaterstaat
Sluisweg 43, Kornwerderzand
Kornwerderzand27364178
01-01-2006Rijkswaterstaat
Sluisweg 45, Kornwerderzand
Kornwerderzand27364178
28-10-1969Dorpsbelang Kornwerderzand
Sluisweg 25, Kornwerderzand
Kornwerderzand52937879
OnbekendRijkswaterstaat
Sluisweg 1, Kornwerderzand
Kornwerderzand27364178
OnbekendRijkswaterstaat
Sluisweg 1 A, Kornwerderzand
Kornwerderzand27364178
OnbekendRijkswaterstaat
Sluisweg 3, Kornwerderzand
Kornwerderzand27364178
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: