Drimble

Bedrijven in Jutrijp

Overzicht van bedrijven uit Jutrijp die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over jutrijp

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Jutrijp

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Jutrijp. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Jutrijp

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
04-04-2019Boek21man
Riperwei 11, Jutrijp
Jutrijp73993018
24-09-2018True syntax BV
Riperwei 38, Jutrijp
Jutrijp72638176
05-04-2018Erik zijsling
Riperwei 3, Jutrijp
Jutrijp70950024
16-11-2017R. Groenveld
Louwewei 1, Jutrijp
Jutrijp70086400
20-10-2017W.J. Boersma
Riperwei 5, Jutrijp
Jutrijp69782849
29-04-2017Cnossen Jutrijp Onroerend Goed & Lease BV
Riperwei 66, Jutrijp
Jutrijp68408153
29-04-2017Harm Cnossen Beheer BV
Louwewei 9, Jutrijp
Jutrijp68404387
29-04-2017Cnossen Jutrijp BV
Riperwei 66, Jutrijp
Jutrijp68420684
01-12-2016Anna-Jet Leijenaar
Binnenpaed 26, Jutrijp
Jutrijp66593514
01-08-2016Mts Boersma-Postma
Riperwei 5, Jutrijp
Jutrijp54444934
07-12-2015Sandra Bloemhof Holding BV
Sinnewar 11, Jutrijp
Jutrijp64690520
18-06-2015Lakenvelder Product BV
Riperwei 8 A, Jutrijp
Jutrijp63538245
30-12-2013Lijstenmakerij P.D.Gietema
Sinnewar 4, Jutrijp
Jutrijp59527838
11-02-2013Go-Rent Equipment
Binnenpaed 34, Jutrijp
Jutrijp57196028
08-01-2013Nail Styling Desire
Sinnewar 25, Jutrijp
Jutrijp56895038
19-03-2012Maatschap G. Geerligs en F.C.S. van der Weij
Iewei 4, Jutrijp
Jutrijp54910641
28-02-2012VOF De Jong-Castelein
Riperwei 2, Jutrijp
Jutrijp54766524
07-11-2011Groenrend
Louwewei 11, Jutrijp
Jutrijp53886682
25-05-2011G-J van der Wal Dienstverlening
Louwewei 5, Jutrijp
Jutrijp52787516
11-04-2011Taxi Sneek
Louwewei 5, Jutrijp
Jutrijp52494233
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: