Bedrijven in Jutrijp

Overzicht van bedrijven uit Jutrijp die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over jutrijp

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Jutrijp

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Jutrijp. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Jutrijp

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
01-11-2020CA-RDS
Riperwei 15, Jutrijp
Jutrijp80748074
28-09-2020Stuiver Dienstverlening
Wite Jofferswei 7, Jutrijp
Jutrijp80435904
17-04-2020Kefah BV
Louwewei 11, Jutrijp
Jutrijp77853741
01-10-2019Ynstallaasjetechnyk de Jager
Riperwei 9, Jutrijp
Jutrijp75943557
04-04-2019Boek21man
Riperwei 11, Jutrijp
Jutrijp73993018
01-05-2018Ús Happyfarm
Binnenpaed 26, Jutrijp
Jutrijp72030739
02-08-2017BLS Trading
Binnenpaed 12, Jutrijp
Jutrijp69323887
28-03-2017Cnossen Jutrijp Onroerend Goed & Lease BV
Riperwei 66, Jutrijp
Jutrijp68408153
27-03-2017Harm Cnossen Beheer BV
Louwewei 9, Jutrijp
Jutrijp68404387
01-12-2016Anna-Jet Leijenaar
Binnenpaed 26, Jutrijp
Jutrijp66593514
18-01-2016ook leuk interieur en meer
Sinnewar 5, Jutrijp
Jutrijp65087283
03-12-2015Sandra Bloemhof Holding BV
Sinnewar 11, Jutrijp
Jutrijp64690520
15-10-2015EPIN 3D
Riperwei 30 B, Jutrijp
Jutrijp73549045
17-06-2015Lakenvelder Product BV
Riperwei 8 A, Jutrijp
Jutrijp63538245
10-12-2014IncontrA
Riperwei 13, Jutrijp
Jutrijp62051024
02-05-2014Stichting Duurzaam Sneek
Riperwei 26, Jutrijp
Jutrijp60604514
17-04-2014DB Recycling
Sinnewar 1, Jutrijp
Jutrijp60504374
01-04-2014Mts. A.J. Klein Swormink en H. Klein Swormink
Riperwei 78, Jutrijp
Jutrijp68758375
01-01-2014Lijstenmakerij P.D.Gietema
Sinnewar 4, Jutrijp
Jutrijp59527838
01-06-2013Kooistra Agro Advies Bodem, Water en Bemesting
Riperwei 12, Jutrijp
Jutrijp57995656
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: