Bedrijven in Itens

Overzicht van bedrijven uit Itens die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over itens

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Itens

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Itens. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Itens

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
01-02-2021ACB Rita Bloo
Itingewei 4, Itens
Itens81703112
02-01-2020Jan Kamstra Dienstverlening
De Tuolle 6, Itens
Itens77001710
27-12-2019Hervormde gemeente te Itens - Hennaard
Tsjerkebuorren 1, Itens
Itens76557111
27-12-2019Diaconie Hervormde gemeente te Itens - Hennaard
Tsjerkebuorren 1, Itens
Itens76557235
15-10-2018Sybrig Faber
De Nijstêd 5, Itens
Itens72565241
15-10-2018MichielJ
Hearedyk 36, Itens
Itens72466073
24-04-2018Soundblast Audio
De Nijstêd 9, Itens
Itens71677550
01-03-2018PH Sports
It String 7, Itens
Itens71021671
01-04-2017Paula Kaag - Organisatieontwikkeling
Hearedyk 52, Itens
Itens68376049
01-01-2017Exclusive Bitless & Western
De Nijstêd 9, Itens
Itens67671357
01-12-2016Fomanos
Hearedyk 69, Itens
Itens67084001
17-02-2016RDJ Licht- en infratechniek
De Tsjems 3, Itens
Itens65352262
01-01-2016MMB Creations
Tsjerkebuorren 11, Itens
Itens64858286
05-11-2015LeerKRACHTcoach.nl
De Tsjems 7, Itens
Itens64495035
01-01-2015Musica Cordium
De Nijstêd 10, Itens
Itens62199323
02-08-2012Schilderwerken Knevelman
Hearedyk 4 d, Itens
Itens55797172
01-04-2012Loonbedrijf Sape Miedema
De Tuolle 2, Itens
Itens54961629
31-01-2011sandermetz.nl
Tsjerkebuorren 5, Itens
Itens51928795
25-01-2011Stichting Leerschool Permacultuur Friesland
Hearedyk 52 A, Itens
Itens51897628
21-10-2010Samenwerkingsschool Itens De Romte
Itingewei 2, Itens
Itens01140932
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: