Drimble

Bedrijven in It Heidenskip

Overzicht van bedrijven uit It Heidenskip die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

menu it heidenskip

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit It Heidenskip

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit It Heidenskip. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in It Heidenskip

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nummer
10-01-2018K. van der Beek Holding BV
Heidenskipsterdyk 14, 8724 HS It Heidenskip
It Heidenskip70575673
09-01-2017Edia Engineering
Ursuladyk 16, 8724 HR It Heidenskip
It Heidenskip67746586
11-07-2016Timmerbedrijf Kampen
Heidenskipsterdyk 53, 8724 HS It Heidenskip
It Heidenskip66439744
25-01-2016A.A. Lijcklama à Nijeholt en Bergsma
Heidenskipsterdyk 36, 8724 HX It Heidenskip
It Heidenskip65138740
24-06-2015Loving Caring
Heidenskipsterdyk 8, 8724 HP It Heidenskip
It Heidenskip63584026
07-05-2015Biologisch legkippenbedrijf de Utrin
Koaidyk 11, 8724 LJ It Heidenskip
It Heidenskip63269694
03-09-2014De wide Luts
Heidenskipsterdyk 8, 8724 HP It Heidenskip
It Heidenskip01078306
08-10-2013Toneelvereniging Yn it oare fel
Ursuladyk 18, 8724 HR It Heidenskip
It Heidenskip58941150
28-05-2013K. van der Wal
Heidenskipsterdyk 16, 8724 HS It Heidenskip
It Heidenskip57988994
01-05-2013Melkveehouderijbedrijf Haanstra
Heidenskipsterdyk 32, 8724 HX It Heidenskip
It Heidenskip57836353
15-04-2013Yde`s Putsjes Bedriuw
Brânburren 22, 8724 LH It Heidenskip
It Heidenskip57723052
15-11-2012A. Kampen
Koaidyk 6 A, 8724 LJ It Heidenskip
It Heidenskip56469640
05-09-2012Recycling De Vries
Heidenskipsterdyk 42, 8724 HX It Heidenskip
It Heidenskip55979165
27-12-2011J. en E. Terluin
Skar 2, 8724 LE It Heidenskip
It Heidenskip54170974
13-05-2011N. Jörg
Ursuladyk 30, 8724 HR It Heidenskip
It Heidenskip52701700
08-11-2010Christelijk Basisonderwijs De Brêge
Heidenskipsterdyk 28 A, 8724 HW It Heidenskip
It Heidenskip01099790
20-05-2010Maatschap G. Terpstra en E. Terpstra-de Boer
Koaidyk 10 A, 8724 LJ It Heidenskip
It Heidenskip01183278
06-04-2010Mts. J.J., R., T.R. Noordenbos
Heidenskipsterdyk 39, 8724 HS It Heidenskip
It Heidenskip01180637
01-04-2010Buma Beheer BV
Heidenskipsterdyk 40 A, 8724 HX It Heidenskip
It Heidenskip01180480
01-04-2010Buma Machinerie BV
Heidenskipsterdyk 40 A, 8724 HX It Heidenskip
It Heidenskip01180496
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Zuidwest-FrieslandBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: