Bedrijven in It Heidenskip

Overzicht van bedrijven uit It Heidenskip die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over it heidenskip

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit It Heidenskip

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit It Heidenskip. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in It Heidenskip

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
01-12-2020It Heidenskipster Gieltsje
Heidenskipsterdyk 25, It Heidenskip
It Heidenskip80982425
01-10-2020DT Handelsonderneming
Ursuladyk 22, It Heidenskip
It Heidenskip80452949
29-02-2020Tha-mi-Ellen
Heidenskipsterdyk 28 D, It Heidenskip
It Heidenskip77471210
01-01-2020Duurzame energie Van der Wal
Heidenskipsterdyk 44, It Heidenskip
It Heidenskip80377890
23-11-2019Protestantse gemeente te It Heidenskip
Brânburren 18, It Heidenskip
It Heidenskip76415074
23-11-2019Diaconie Protestantse gemeente te It Heidenskip
Brânburren 18, It Heidenskip
It Heidenskip76415295
26-08-2019Renema Dairy Development
Heidenskipsterdyk 28 G, It Heidenskip
It Heidenskip75669242
11-03-2019Het Kanaal BV
Brânburren 3, It Heidenskip
It Heidenskip74232932
01-05-2018Trainingsstal Pietie van den Berg
Heidenskipsterdyk 8, It Heidenskip
It Heidenskip71582770
24-01-2018Stichting Collectie Nanning Hendrik Bulthuis
Brânburren 7, It Heidenskip
It Heidenskip70706522
09-01-2018K. van der Beek Holding BV
Heidenskipsterdyk 14, It Heidenskip
It Heidenskip70575673
28-06-2017Twijnstra Holding BV
Ursuladyk 22, It Heidenskip
It Heidenskip69090432
01-03-2017Scheepsmakelaardij HeidenSkip
Heidenskipsterdyk 28 G, It Heidenskip
It Heidenskip68226160
25-01-2017R.R. Miedema
Heidenskipsterdyk 34, It Heidenskip
It Heidenskip67934757
01-12-2016AMB Physio & Equi
Heidenskipsterdyk 28 C, It Heidenskip
It Heidenskip66542901
11-07-2016Timmerbedrijf Kampen
Heidenskipsterdyk 53, It Heidenskip
It Heidenskip66439744
16-05-2016RW internationaal transport
Heidenskipsterdyk 28 D, It Heidenskip
It Heidenskip66027543
31-03-2016Gradus Miedema Timmerwerken
Heidenskipsterdyk 45, It Heidenskip
It Heidenskip65172922
31-03-2016Agrarische Handel & Loonbedrijf J. Bouma
Skar 1, It Heidenskip
It Heidenskip64874141
25-01-2016Van de Logt spuit en schilderwerken
Heidenskipsterdyk 22, It Heidenskip
It Heidenskip65118057
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: