Drimble

Bedrijven in Indijk

Overzicht van bedrijven uit Indijk die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over indijk

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Indijk

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Indijk. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Indijk

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
13-05-2018Frisse blik - Assessment en advies
Nr 11, Indijk
Indijk71418237
05-04-2018Melkveehouderij T. en L. de Boer
Nr 6, Indijk
Indijk70904219
06-03-2018Maatschap v/d Wal - Anema
Nr 8, Indijk
Indijk70322198
20-11-2017Langehoek BV
De Greiden 91, Indijk
Indijk70102732
09-01-2017De Wetterspetter
Nr 1, Indijk
Indijk67761585
01-12-2016Friso van der Putten
De Greiden 97, Indijk
Indijk66977045
07-01-2016Ruimte Heelt
Nr 13, Indijk
Indijk64517144
16-10-2014T. de Boer
Nr 6, Indijk
Indijk61688037
31-08-2010S.C. de Boer
Nr 9, Indijk
Indijk50708813
04-03-2010Maatschap de Boer
Nummer 6, Indijk
Indijk01178126
22-02-2010Maatschap J.L. Mulder en A.A. Ketelaar
Nummer 5, Indijk
Indijk01176936
18-06-2009Audiologiesupport
De Greiden 123, Indijk
Indijk01156257
07-04-2009Maatschap D.J. en D.A. Rijpkema
Nummer 4, Indijk
Indijk01149235
29-12-2008Rederij Van Lent
De Greiden 68, Indijk
Indijk01141766
13-11-2007Vitriarius Schilderwerken
Nr 5 A, Indijk
Indijk01105788
30-07-2001Atelier Greideco
De Greiden 68, Indijk
Indijk01093507
18-04-2001Mulder Sneek Holding BV
Nummer 12, Indijk
Indijk01092381
18-04-2001Onroerend Goed Mulder Balk BV
Nummer 12, Indijk
Indijk01092385
12-07-1999Pecunia Mobile Holding BV
Nr 2, Indijk
Indijk27181254
19-11-1998J. van den Brink Projektbegeleiding Technische Installaties
De Greiden 115, Indijk
Indijk32071595
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: