Bedrijven in Indijk

Overzicht van bedrijven uit Indijk die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over indijk
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Indijk

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Indijk. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Indijk

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
18-12-2020Weer Gaaf BV
De Greiden 5, Indijk
Indijk81230478
19-04-2020Stichting Wellepad
Nr 12, Indijk
Indijk77837452
02-04-2020Dogs Talks
Nr 9, Indijk
Indijk77783123
17-01-2020Red-E BV
Nr 13, Indijk
Indijk77055454
17-01-2020Red-E 4 BV
Nr 13, Indijk
Indijk77070437
22-10-2019Kitesurf Svenergy
Nr 1, Indijk
Indijk76034666
01-04-2018Natural trail
Nr 11, Indijk
Indijk71418237
16-01-2015Romkema Technical Solutions BV
Nr 2, Indijk
Indijk62445863
09-12-2013Heechsicht
Nr 2, Indijk
Indijk59452021
04-06-2013Wagenaar Milieu-advies BV
De Greiden 44, Indijk
Indijk58073264
01-10-2012ALBERT VERHOEFF ADVIES
De Greiden 130, Indijk
Indijk56159382
31-08-2010S.C. de Boer
Nr 9, Indijk
Indijk50708813
22-02-2010Maatschap J.L. Mulder en A.A. Ketelaar
Nr 5, Indijk
Indijk01176936
30-11-2009Drs. A.C.J. Ackermans-Swart
De Greiden 5, Indijk
Indijk27362254
07-04-2009Maatschap D.J. en D.A. Rijpkema
Nr 4, Indijk
Indijk01149235
01-12-2002Madbase
De Greiden 42, Indijk
Indijk08111227
31-05-2002Interieurarchitect Dick Koper BV
De Greiden 80, Indijk
Indijk09128700
27-06-2001Atelier Greideco
De Greiden 68, Indijk
Indijk01093507
13-04-2001Onroerend Goed Mulder Balk BV
Nr 12, Indijk
Indijk01092385
30-03-2001Mulder Sneek Holding BV
Nr 12, Indijk
Indijk01092381

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: