Drimble

Bedrijven in IJsbrechtum

Overzicht van bedrijven uit IJsbrechtum die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over ijsbrechtum

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit IJsbrechtum

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit IJsbrechtum. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in IJsbrechtum

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
29-06-2019Blei Batterijen
Doarpshûsleane 19, IJsbrechtum
IJsbrechtum74953044
25-05-2019RAMM Safety Consultancy V.O.F.
De Râne 3, IJsbrechtum
IJsbrechtum74933043
25-05-2019Stichting Scholenvolleybal Sneek
mr S M v Haersma Bumaln 28, IJsbrechtum
IJsbrechtum74314904
25-05-2019Stichting Teater 2020
Schoonoord 25, IJsbrechtum
IJsbrechtum74778919
04-04-2019opruimcoach Janke
Hascarstrjitte 19, IJsbrechtum
IJsbrechtum74368087
23-01-2019Noflik
Rengersstrjitte 24, IJsbrechtum
IJsbrechtum73662682
16-01-2019Epemaskoalle
Ds H W C A Visserleane 11, IJsbrechtum
IJsbrechtum51149680
18-12-2018Boersma-Falkena BV
De Finne 1, IJsbrechtum
IJsbrechtum73366994
17-12-2018H. Falkena Holding BV
De Finne 1, IJsbrechtum
IJsbrechtum73356131
12-12-2018Make-up artistry
Hascarstrjitte 4, IJsbrechtum
IJsbrechtum73286478
26-09-2018X Auto`s
Epemawei 33, IJsbrechtum
IJsbrechtum72604980
01-08-2018Mts. Hofstee - Sijbesma
Kleasterwei 4, IJsbrechtum
IJsbrechtum01174822
30-07-2018De Jinte BV
It Heechhiem 17, IJsbrechtum
IJsbrechtum72242469
05-04-2018Kunst bij Douwe
Hascarstrjitte 10, IJsbrechtum
IJsbrechtum71227539
29-06-2017FR Dienstverlening
Rengersstrjitte 14, IJsbrechtum
IJsbrechtum68871953
29-04-2017Nynke Schaap
Rengersstrjitte 11, IJsbrechtum
IJsbrechtum68190549
27-02-2017Spoelstra Deelnemingen BV
De Finne 7, IJsbrechtum
IJsbrechtum67669786
01-12-2016Machiel Geisterfer
Rengersstrjitte 26, IJsbrechtum
IJsbrechtum67123546
01-08-2016Gastouder Posteraro
De Finne 15, IJsbrechtum
IJsbrechtum66530555
01-08-2016Stichting in Opies Voetsporen
Kleasterwei 6, IJsbrechtum
IJsbrechtum65867696
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: