Bedrijven in IJsbrechtum

Overzicht van bedrijven uit IJsbrechtum die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over ijsbrechtum

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit IJsbrechtum

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit IJsbrechtum. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in IJsbrechtum

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
01-01-2021Diligentia Maritieme Service
Worpstrjitte 8, IJsbrechtum
IJsbrechtum81337183
23-11-2020M van den Burg
Schoonoord 16, IJsbrechtum
IJsbrechtum80936024
01-11-2020Krachtig Bevallen
De Finne 1, IJsbrechtum
IJsbrechtum80690238
21-09-2020AJ Beauty
Hascarstrjitte 30, IJsbrechtum
IJsbrechtum80323561
01-08-2020Kodasoft.nl
De Finne 8, IJsbrechtum
IJsbrechtum78681103
10-02-2020In2businesssupport
Doarpshûsleane 19, IJsbrechtum
IJsbrechtum77487516
20-01-2020Instituut MB voor Mind Body Geneeskunde
Burmaniastrjitte 26, IJsbrechtum
IJsbrechtum77248783
01-01-2020De Mantelaars
Epemawei 3, IJsbrechtum
IJsbrechtum76755797
01-01-2020Wielmoed
It Heechhiem 23, IJsbrechtum
IJsbrechtum76888452
01-01-2020Enify
Hascarstrjitte 3, IJsbrechtum
IJsbrechtum77127307
31-12-2019G.J. Hereman Holding BV
De Finne 15, IJsbrechtum
IJsbrechtum76864731
27-12-2019Make up artistry
Hascarstrjitte 4, IJsbrechtum
IJsbrechtum76697843
27-12-2019Protestantse gemeente te Ysbrechtum (IJsbrechtum),Tjalhuizum en Tirns
Tsjerkepaed 1, IJsbrechtum
IJsbrechtum76590240
28-11-2019VerkeersschoolMN
De Râne 3, IJsbrechtum
IJsbrechtum76526828
23-09-2019Silvius Info Holding BV
It Heechhiem 11, IJsbrechtum
IJsbrechtum75884542
29-06-2019Blei Batterijen
Doarpshûsleane 19, IJsbrechtum
IJsbrechtum74953044
24-06-2019Stichting Clionn Partisipaasje
Schoonoord 21, IJsbrechtum
IJsbrechtum64071189
25-05-2019RAMM Safety Consultancy V.O.F.
De Râne 3, IJsbrechtum
IJsbrechtum74933043
25-05-2019Stichting Scholenvolleybal Sneek
mr S M v Haersma Bumaln 28, IJsbrechtum
IJsbrechtum74314904
25-05-2019Stichting Teater 2020
Schoonoord 25, IJsbrechtum
IJsbrechtum74778919
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: