Bedrijven in IJpecolsga

Overzicht van bedrijven uit IJpecolsga die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over ijpecolsga

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit IJpecolsga

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit IJpecolsga. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in IJpecolsga

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
GeverifieerdZorgboerderij: tusken bosk en mar
Nr 11, IJpecolsga
IJpecolsga09169041
07-02-2021Stichting Muzyk foar elkenien
Nr 5, IJpecolsga
IJpecolsga81584741
07-09-2020Dienstverlening Aukes
Nr 19, IJpecolsga
IJpecolsga80247083
01-07-2020Mear mei muzyk
Nr 5, IJpecolsga
IJpecolsga78528399
04-04-2019Twee Gebroeders
Nr 19, IJpecolsga
IJpecolsga74282190
16-04-2018Atsma Allround Technical Services.
Nr 8 B, IJpecolsga
IJpecolsga71432159
06-03-2018Schaut Allround
Nr 17, IJpecolsga
IJpecolsga70719225
27-07-2017S.J. de Vries Beheer BV
Nr 15, IJpecolsga
IJpecolsga69389071
27-07-2017J.M. de Vries Beheer BV
Nr 16, IJpecolsga
IJpecolsga69389225
23-07-2012Allround Horeca Service Boukje Smeding
Nr 8, IJpecolsga
IJpecolsga55718450
01-01-2012Annewiep
Nr 5, IJpecolsga
IJpecolsga54192366
01-01-2012Melkveebedrijf J. Folkertsma
Nr 11, IJpecolsga
IJpecolsga58994580
26-07-2011Mts Breemer
Nummer 11, IJpecolsga
IJpecolsga53223764
23-02-2010Mts. v. Gosliga-Hofstee
Nummer 10, IJpecolsga
IJpecolsga01177057
07-05-2009S.H. Visser
Nummer 24, IJpecolsga
IJpecolsga01152224
29-05-2008R. Schaap
Nummer 8 A, IJpecolsga
IJpecolsga01153007
29-05-2008Mts. R. en R. Schaap
Nummer 8 A, IJpecolsga
IJpecolsga74456784
03-04-2006MBTS
Nr 23, IJpecolsga
IJpecolsga71276440
27-09-2005Irony
Nummer 20, IJpecolsga
IJpecolsga01110346
01-03-2002Maatschap J.M. & S.J. de Vries
Nr 15, IJpecolsga
IJpecolsga58988173
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: