Drimble

Bedrijven in Iens

Overzicht van bedrijven uit Iens die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over iens

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Iens

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Iens. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Iens

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
01-12-2016Vereniging "Dorpsbelang Iens"
Van Burmaniawei 8, Iens
Iens67052762
07-01-2016Zorgboerderij "Donia State Wester"
Laekwerterwei 7, Iens
Iens64728943
01-02-2010Mts. A.T. Lettinga & B.G. van der Schaar
Van Burmaniawei 13, Iens
Iens01174043
28-01-2010Maatschap Breeuwsma-de Boer
Hegenserleane 5, Iens
Iens01173777
07-01-2010Mts J. en A. Tessemaker-Keestra en G. Tessemaker
Hegenserleane 2, Iens
Iens01171215
15-06-2009Maatschap J. en P.J. Noordmans
Hegenserleane 1, Iens
Iens01155701
20-05-2009Maatschap D.J. Postma en J. Postma-Bootsma
Laekwerterwei 9, Iens
Iens01153527
25-03-2009Sirkelgong
Van Burmaniawei 12, Iens
Iens01148191
03-12-2008Agro ProcesTechniek
Laekwerterwei 7, Iens
Iens01140561
01-12-2008Stichting Administratiekantoor A&B
Laekwerterwei 7, Iens
Iens01140347
05-02-2007Bleu Label BV
Laekwerterwei 7, Iens
Iens05084162
19-09-1992Timmerbedriuw Yniens
Bûten de Kom 2, Iens
Iens01064499
OnbekendStichting Dorpshuis Edens
Van Burmaniawei 11, Iens
Iens41003035
OnbekendStichting Boerderij Hof van Edens (Stifting Buorkery Hof Fan Iens)
Van Burmaniawei 8, Iens
Iens41000156
OnbekendAPT
Laekwerterwei 7, Iens
Iens32112322
OnbekendLubbert
Van Burmaniawei 8, Iens
Iens58477179
OnbekendR. Noordmans
Van Burmaniawei 1, Iens
Iens01161952
OnbekendMerlin Consultants
Van Burmaniawei 8, Iens
Iens01061800
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: