Bedrijven in Idzega

Overzicht van bedrijven uit Idzega die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over idzega

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Idzega

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Idzega. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Idzega

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
01-03-2018It Klokhús
Klokhúsdyk 7, Idzega
Idzega71104585
18-12-2013Stichting Gilde van Natuurlijke Boeren
Klokhúsdyk 3, Idzega
Idzega59455373
01-09-2012Agrodiensten Reijenga
Klokhúsdyk 7, Idzega
Idzega55967736
01-03-2010Maatschap Reijenga-Dijkstra
Klokhúsdyk 7, Idzega
Idzega01177735
25-11-2009Mts. H. Terpstra en T. Terpstra-Osinga
Klokhúsdyk 8, Idzega
Idzega01167360
14-07-2009Maatschap K.W. Oevering en T.M. Oevering-Houtsma
Klokhúsdyk 3, Idzega
Idzega01158649
07-08-2000Camping `t Klokhuis
Klokhúsdyk 7, Idzega
Idzega01089571
15-03-1979Vereniging Tot het Instandhouden en Propageren van het Nederlandse Fries-Hollands Veeslag
Klokhúsdyk 5, Idzega
Idzega40059501
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: