Drimble

Bedrijven in Idsegahuizum

Overzicht van bedrijven uit Idsegahuizum die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over idsegahuizum

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Idsegahuizum

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Idsegahuizum. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Idsegahuizum

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
19-08-2019Miedema Enterprises
Dorpsweg 13, Idsegahuizum
Idsegahuizum75542641
29-06-2019J.M. Reitsma Handel & Techniek
Dorpsweg 12, Idsegahuizum
Idsegahuizum75076497
23-12-2018René van der Bruggen
Brekkerweg 4, Idsegahuizum
Idsegahuizum73059285
17-08-2018V.O.F. DE VAART
Veldreed 1, Idsegahuizum
Idsegahuizum72157259
13-05-2018KroonLeren
Brekkerweg 10, Idsegahuizum
Idsegahuizum71569650
05-01-2018Stichting De Jonge Lootsman
Brekkerweg 4, Idsegahuizum
Idsegahuizum69931100
02-05-2016INPlugged BV
Brekkerweg 4 C, Idsegahuizum
Idsegahuizum65932552
31-03-2016Stichting Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)
Dorpsweg 2, Idsegahuizum
Idsegahuizum65601106
29-10-2015V.O.F. Schakel
Brekkerweg 8, Idsegahuizum
Idsegahuizum64444643
03-03-2010Mts M. Bouma en F.P.E. Wijnans
Carl Fellingerweg 1, Idsegahuizum
Idsegahuizum01177964
08-02-2010Maatschap Bosma
Carl Fellingerweg 3, Idsegahuizum
Idsegahuizum01174737
01-02-2010Maatschap Veehouderij Attema
Veldreed 3, Idsegahuizum
Idsegahuizum01173922
10-12-2009Maatschap S. Bijma en L.A. Bijma-Visser
Brekkerweg 6, Idsegahuizum
Idsegahuizum01168780
19-10-2009Maatschap J. Anema en J.J. Anema-Piersma
Brekkerweg 2, Idsegahuizum
Idsegahuizum01164671
16-02-2009Dhr. D. Elgersma
Dorpsweg 12, Idsegahuizum
Idsegahuizum01145466
25-08-2008O.R. R.K. Daltonschool Sint Martinus
Brekkerweg 10, Idsegahuizum
Idsegahuizum01135952
14-11-2007Melkveebedrijf Steringa Skuzum V.O.F.
Dorpsweg 1, Idsegahuizum
Idsegahuizum01122806
03-04-2006Reli Beheer BV
Dorpsweg 13, Idsegahuizum
Idsegahuizum01113317
01-03-2006Het Anker Vakantieverblijven
Boppesteech 11, Idsegahuizum
Idsegahuizum01073982
29-09-2005K. van Malsen
Dorpsweg 15, Idsegahuizum
Idsegahuizum01110381
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: