Drimble

Bedrijven in Hommerts

Overzicht van bedrijven uit Hommerts die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over hommerts

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Hommerts

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Hommerts. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Hommerts

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
01-05-2019Ondernemersvereniging Jutrijp Hommerts
Jeltewei 238, Hommerts
Hommerts74639773
04-04-2019Autohûs Hospes
Jeltewei 240, Hommerts
Hommerts74438077
27-03-2019Fa. K. en W. Bakker
Hettingawei 2, Hommerts
Hommerts01145279
23-12-2018Lassooij Trade
Jeltewei 160, Hommerts
Hommerts73300543
13-05-2018S.Huisman allround service
Jeltewei 72, Hommerts
Hommerts71622993
05-01-2018Welcome to Mommyhood
Jeltewei 36, Hommerts
Hommerts70196249
20-10-2017ek-advies
Krimwei 1, Hommerts
Hommerts69824045
20-08-2017Johan, het zonnetje in huis
Jeltewei 156, Hommerts
Hommerts69182124
29-04-2017Annemiek Zeilstra
Jeltewei 5, Hommerts
Hommerts68264925
12-04-2017De Backker Stoffeert
De Hoep 3, Hommerts
Hommerts68541139
11-04-2017De Moskeflap
Jeltewei 96 A, Hommerts
Hommerts41002574
01-12-2016Hielke Wiersma dienstverlening
De Hoep 15, Hommerts
Hommerts66584388
01-08-2016Texasfarmsteak Hommerts
Jeltewei 124, Hommerts
Hommerts66566495
01-08-2016Kinderkinesiologie
Jeltewei 34, Hommerts
Hommerts65911849
19-05-2016Snackbar/ Eetcafé MiNi`s
Jeltewei 144, Hommerts
Hommerts66048885
31-03-2016V.O.F. Nieuwenhuis bestratingen
Jeltewei 116 A, Hommerts
Hommerts65576829
31-03-2016PaNi BV
Jeltewei 244, Hommerts
Hommerts65565231
31-03-2016Thelma`s
Hettingawei 40, Hommerts
Hommerts65331036
07-01-2016FF`kes
Jeltewei 1 A, Hommerts
Hommerts64810518
31-08-2015Nagelstudio Adriana`s en VoetenSpa
Jeltewei 116 A, Hommerts
Hommerts64016498
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: