Bedrijven in Hommerts

Overzicht van bedrijven uit Hommerts die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over hommerts

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Hommerts

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Hommerts. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Hommerts

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
22-12-2020T1CK3T
De Hoep 6, Hommerts
Hommerts81471718
11-11-2020Bijlsma Projecten BV
Jeltewei 18, Hommerts
Hommerts80870252
01-09-2020Kadosa
De Toer 8, Hommerts
Hommerts80311598
01-07-2020Dorpshuis Hommerts/Jutrijp
Jeltewei 96, Hommerts
Hommerts78481953
16-04-2020Klusbedrijf Boonstra
Jeltewei 180, Hommerts
Hommerts77852591
31-12-2019Hommerts Vastgoed BV
Hettingawei 40, Hommerts
Hommerts76857891
27-12-2019Protestantse gemeente te Jutrijp - Hommerts
Jeltewei 3, Hommerts
Hommerts76487598
27-12-2019Diaconie Protestantse gemeente te Jutrijp - Hommerts
Jeltewei 3, Hommerts
Hommerts76487601
01-11-2019Veehouderijbedrijf Van der Pol / Osinga
Jeltewei 228, Hommerts
Hommerts76503925
13-09-2019SDMP
De Toer 8, Hommerts
Hommerts75836920
02-09-2019Menno Brouwer Tegelzetbedrijf
Jeltewei 126, Hommerts
Hommerts75788357
01-06-2019Van der Hoek C.V.
Krimwei 7, Hommerts
Hommerts76667634
01-05-2019Ondernemersvereniging Jutrijp Hommerts
Jeltewei 238, Hommerts
Hommerts74639773
01-04-2019Autohûs Hospes
Jeltewei 240, Hommerts
Hommerts74438077
10-12-2018Lassooij Trade
Jeltewei 160, Hommerts
Hommerts73300543
01-07-2018J.Ram
Jeltewei 134, Hommerts
Hommerts72132582
20-12-2017Henk Dirk Boersma
Jeltewei 134, Hommerts
Hommerts70449333
26-11-2017Welcome to Mommyhood
Jeltewei 36, Hommerts
Hommerts70196249
01-10-2017ek-advies
Krimwei 1, Hommerts
Hommerts69824045
12-07-2017Johan, het zonnetje in huis
Jeltewei 156, Hommerts
Hommerts69182124
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: