Bedrijven in Hommerts

Overzicht van bedrijven uit Hommerts die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over hommerts
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Hommerts

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Hommerts. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Hommerts

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
05-03-2022Classic Icons
Jeltewei 188, Hommerts
Hommerts85298867
05-03-2022Taal foar lytskes
Jeltewei 51, Hommerts
Hommerts84160489
05-03-2022Malin. Praktijk voor Hechting en Trauma.
De Hoep 47, Hommerts
Hommerts85082589
03-03-2022De Kern / Hommerst
Jeltewei 124 A, Hommerts
Hommerts01116544
01-01-2022New4You
Jeltewei 5, Hommerts
Hommerts85642118
20-11-2021KN Hego Holding BV
Jeltewei 244, Hommerts
Hommerts84664002
20-11-2021MN Hego Holding BV
Jeltewei 244, Hommerts
Hommerts84664010
02-09-2021BSO Van Haersma Bumaschool
De Hoep 45, Hommerts
Hommerts41002574
02-07-2021Pumb
Jeltewei 158, Hommerts
Hommerts82047219
02-07-2021Praktijk Wees
Jeltewei 212, Hommerts
Hommerts82384541
02-07-2021Falkena Administratieve Service
De Hoep 25, Hommerts
Hommerts82203253
02-07-2021v.d.Woord Installatietechniek
Jeltewei 102, Hommerts
Hommerts82002401
02-07-2021Janieke thuiskapster
Scheltingastrjitte 11, Hommerts
Hommerts81912919
01-12-2020Fenna`s ponylessen
Jeltewei 102, Hommerts
Hommerts80982298
11-11-2020Bijlsma Projecten BV
Jeltewei 18, Hommerts
Hommerts80870252
18-09-2020NautiCNC
Scheltingastrjitte 23, Hommerts
Hommerts80364950
01-09-2020Kadosa
De Toer 8, Hommerts
Hommerts80311598
01-07-2020Dorpshuis Hommerts/Jutrijp
Jeltewei 96, Hommerts
Hommerts78481953
16-04-2020Klusbedrijf Boonstra
Jeltewei 180, Hommerts
Hommerts77852591
31-12-2019Hommerts Vastgoed BV
Hettingawei 40, Hommerts
Hommerts76857891

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: