Drimble

Bedrijven in Hinnaard

Overzicht van bedrijven uit Hinnaard die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over hinnaard

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Hinnaard

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Hinnaard. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Hinnaard

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
25-05-2019AGRI-SERVICE J.LEIJENAAR
Spyk 1, Hinnaard
Hinnaard74654632
06-03-2018Kamstra Steenhandel
Monsamabuorren 1, Hinnaard
Hinnaard70307113
06-06-2011Firma M.P. en P.M. Heeg
Sassingawei 15, Hinnaard
Hinnaard52867161
08-03-2011Kamstra Steenhandel
Monsamabuorren 1, Hinnaard
Hinnaard52216330
09-02-2010Trainingsstal Thea Dijkstra
Monsamabuorren 5, Hinnaard
Hinnaard01174897
19-03-2009Vleesvarkenshouderij Giliam
Monsamabuorren 2, Hinnaard
Hinnaard01147852
19-11-1996Firma Leyenaar
Spyk 1, Hinnaard
Hinnaard01076327
05-06-1996Venema Project Hennaard
Sassingawei 6, Hinnaard
Hinnaard01075012
OnbekendWIJZIJN de Praktijk
Sassingawei 5, Hinnaard
Hinnaard51364816
OnbekendBart van der Brug
Sassingawei 8, Hinnaard
Hinnaard57458995
OnbekendB.A.T.O. Noord Bouwtechnisch_Adviesbureau
Sassingawei 13, Hinnaard
Hinnaard55267521
OnbekendJ. van der Brug
Spyk 5, Hinnaard
Hinnaard01173154
OnbekendStichting Behald Hennaarder Klokhus
Sassingawei 3, Hinnaard
Hinnaard41004477
OnbekendDe Laatste Eer Itens-Hennaard
Sassingawei 5, Hinnaard
Hinnaard40002129
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: