Bedrijven in Hieslum

Overzicht van bedrijven uit Hieslum die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over hieslum

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Hieslum

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Hieslum. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Hieslum

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
01-05-2017S.G. Sijtsma
Sierdsmaweg 15, Hieslum
Hieslum68613377
01-03-2017Kinderpraktijk Oerset Fryslân
Idserdaweg 10, Hieslum
Hieslum68205171
09-05-2016ALMA coaching & training
Sierdsmaweg 4, Hieslum
Hieslum65993705
29-04-2016Four Seasons Friesland
Atseburenweg 8, Hieslum
Hieslum66343135
31-03-2016Hoeke Technical Support
Tempelreed 2, Hieslum
Hieslum65582314
01-01-2013PB Loonwerk en agrarische dienstverlener
Sierdsmaweg 2, Hieslum
Hieslum58007288
13-12-2012Stichting Behoud Kerk Hieslum
Atseburenweg 6, Hieslum
Hieslum56664451
26-07-2011Klussenbedrijf A. Bosma
Tempelreed 4, Hieslum
Hieslum53211561
28-10-2009D. Folkertsma
Atseburenweg 6, Hieslum
Hieslum61531014
30-09-2009Stichting "Op `e Timpe"
Tempelreed 14, Hieslum
Hieslum01163529
06-07-2009Sandra van Assen Stedenbouw
Idserdaweg 14, Hieslum
Hieslum01157957
01-05-2008V.O.F. De Boer - Hottinga
Atseburenweg 2, Hieslum
Hieslum67949096
13-02-2007M. Bakker Tuin- en timmerwerk
Tempelreed 14, Hieslum
Hieslum01118214
07-12-2005MLOB BV
Tempelreed 10, Hieslum
Hieslum34237685
06-10-2005Stichting Rock bij Rein
Tempelreed 2, Hieslum
Hieslum01110510
01-08-2005Hilhorst - Terwisscha van Scheltinga
Sierdsmaweg 18, Hieslum
Hieslum54559782
01-05-2005Agrarisch Uitzendbureau Stellingwerf
Idserdaweg 8, Hieslum
Hieslum01176749
01-05-2000Stille Maatschap Zijlstra
Idserdaweg 18, Hieslum
Hieslum57594082
10-01-2000Camping Heeres
Idserdaweg 4, Hieslum
Hieslum01087219
27-05-1998Methorst Beheer BV
Tempelreed 8, Hieslum
Hieslum01081632
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: