Drimble

Bedrijven in Hidaard

Overzicht van bedrijven uit Hidaard die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over hidaard

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Hidaard

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Hidaard. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Hidaard

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
03-04-2019H.M. Bouma BV
Trijehuzen 3, Hidaard
Hidaard74465724
01-04-2019N. Bouma-Heegstra BV
Trijehuzen 3, Hidaard
Hidaard74440012
05-10-2017Jukema Trading
Buorren 3, Hidaard
Hidaard69765286
14-03-2017WerkKledingExperts
Buorren 3, Hidaard
Hidaard68295626
23-01-2012Firma Sijbrandij
Tjebbingadyk 20, Hidaard
Hidaard54481260
22-02-2010Maatschap P.J. Altenburg en A. Bakker
Doniadyk 9, Hidaard
Hidaard01176748
04-01-2010Maatschap W. en G. van Balen-Wijnia
Doniadyk 2, Hidaard
Hidaard01170795
27-05-2009Shiatsupraktijk "De Stroming"
Buorren 9, Hidaard
Hidaard01154136
14-05-2009A.M. de Jong
Buorren 8, Hidaard
Hidaard01153012
21-04-2009Mts. Flapper
Buorren 4, Hidaard
Hidaard01150286
12-01-2009R.M.J. Restyle
Tjebbingadyk 6, Hidaard
Hidaard01142908
22-10-2008V.O.F. Bouma
Trijehuzen 3, Hidaard
Hidaard01138684
09-07-2007Broekzak BV
Buorren 19, Hidaard
Hidaard01120925
01-09-2005Stichting Historische Dakpanfabriek Ritsema
Trijehuzen 3, Hidaard
Hidaard01110057
13-09-2004Maarten Meijer
Buorren 8, Hidaard
Hidaard01105082
OnbekendStichting Thomas Tsjerke
Buorren 1 A, Hidaard
Hidaard41005502
OnbekendJ.V.T. Brandsma
Buorren 1 A, Hidaard
Hidaard01058086
OnbekendNederlandse Vereniging voor Akita Inu`s
Tjebbingadyk 1, Hidaard
Hidaard40219815
OnbekendMaatschap van den Ende
Trijehuzen 1, Hidaard
Hidaard01175538
OnbekendVereniging Dorpsbelang Hidaard
Buorren 25, Hidaard
Hidaard40002996
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: