Bedrijven in Hemelum

Overzicht van bedrijven uit Hemelum die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over hemelum

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Hemelum

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Hemelum. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Hemelum

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
01-12-2020Stuurkracht
Buorren 17, Hemelum
Hemelum80978339
02-11-2020Lanting Agrarische Dienstverlening
Mientwei 4, Hemelum
Hemelum80766013
11-09-2020Sterre Volker
De Maren 23, Hemelum
Hemelum80331459
18-08-2020Thomas Building Net
Nicolaaswei 11, Hemelum
Hemelum80074790
17-08-2020That`s No Moon. It`s A Space Station.
Yde B Yntemastrjitte 13, Hemelum
Hemelum80067123
22-06-2020De Duurzame Hypotheekadviseur
Buorren 4, Hemelum
Hemelum78325455
29-04-2020Harmen Bisschop
Nicolaaswei 1, Hemelum
Hemelum77962400
02-03-2020Kuiper Service
Nicolaaswei 22, Hemelum
Hemelum77582292
02-03-2020Sietse Werkman
Nijbuorren 10, Hemelum
Hemelum77470028
17-12-2019Schotanus Beheer BV
Morrapaed 2, Hemelum
Hemelum76678288
17-12-2019Schotanus Matrieel BV
Morrapaed 2, Hemelum
Hemelum76679454
23-11-2019Gereformeerde kerk te Hemelum
De Klaster 2, Hemelum
Hemelum76399397
01-11-2019Jan de Boer
De Klaster 1, Hemelum
Hemelum76403785
28-10-2019Dana Klinge Fotografie
`t Leantsje 22, Hemelum
Hemelum76215288
21-10-2019Wijbenga Holding BV
Sijbren Sijtsmastrjitte 2, Hemelum
Hemelum76160467
21-10-2019Wijbenga Door Trading BV
Sijbren Sijtsmastrjitte 2, Hemelum
Hemelum76161013
01-10-2019De Nieuwe Melkfabriek
Buorren 11, Hemelum
Hemelum75970007
17-09-2019FIDIRES
De Maren 6, Hemelum
Hemelum75840073
29-06-2019Podvorye H. Johannes de Doper te Leeuwarden
Buorren 18, Hemelum
Hemelum75074478
29-06-2019Podvorye H.H. Aartsengel Michaël en alle Onlichamelijke Krachten te Zwolle
Buorren 18, Hemelum
Hemelum75081288
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: