Bedrijven in Hemelum

Overzicht van bedrijven uit Hemelum die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over hemelum
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Hemelum

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Hemelum. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Hemelum

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
24-06-2022Loonbedrijf M. de Vries BV
Mientwei 7, Hemelum
Hemelum86773402
23-06-2022M. de Vries Holding BV
Mientwei 7, Hemelum
Hemelum86746782
23-06-2022M. de Vries Beheer BV
Mientwei 7, Hemelum
Hemelum86750704
31-05-2022Diaconie Hervormde gemeente te Hemelum
De Klaster 2, Hemelum
Hemelum85742694
31-05-2022Diaconie Gereformeerde kerk te Hemelum
De Klaster 3, Hemelum
Hemelum85775789
05-03-2022Hervormde gemeente te Hemelum
De Klaster 2, Hemelum
Hemelum85350184
05-03-2022F. Wiersma
De Soal 2, Hemelum
Hemelum85210579
05-03-2022V.O.F. Wink
Nijbuorren 29, Hemelum
Hemelum84637307
05-03-2022Hâld Moed Cidery
Mientwei 6, Hemelum
Hemelum84294264
10-02-2022Morra Vastgoed BV
Buorren 31, Hemelum
Hemelum85472522
19-08-2021Mark Elings Training en Advies
De Maren 8, Hemelum
Hemelum83690956
02-07-2021H. Rienstra installatiebedrijf
't Leantsje 24, Hemelum
Hemelum83092323
29-06-2021Angela Soul Gift
Buorren 15, Hemelum
Hemelum82618186
01-12-2020Stuurkracht
Buorren 17, Hemelum
Hemelum80978339
02-11-2020Lanting Agrarische Dienstverlening
Mientwei 4, Hemelum
Hemelum80766013
18-08-2020Thomas Building Net
Nicolaaswei 11, Hemelum
Hemelum80074790
17-08-2020That`s No Moon. It`s A Space Station.
Yde B Yntemastrjitte 13, Hemelum
Hemelum80067123
22-06-2020De Duurzame Hypotheekadviseur
Buorren 4, Hemelum
Hemelum78325455
29-04-2020Harmen Bisschop
Nicolaaswei 1, Hemelum
Hemelum77962400
02-03-2020Kuiper Service
Nicolaaswei 22, Hemelum
Hemelum77582292

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: