Drimble

Bedrijven in Hemelum

Overzicht van bedrijven uit Hemelum die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over hemelum

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Hemelum

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Hemelum. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Hemelum

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
21-09-2019FIDIRES
De Maren 6, Hemelum
Hemelum75840073
29-06-2019Podvorye H. Johannes de Doper te Leeuwarden
Buorren 18, Hemelum
Hemelum75074478
29-06-2019Podvorye H.H. Aartsengel Michaël en alle Onlichamelijke Krachten te Zwolle
Buorren 18, Hemelum
Hemelum75081288
25-05-2019Remco Neve Advies en Consultancy
Hegewei 23, Hemelum
Hemelum74686755
22-12-2018Fotogalerie Kleefstra
`t Fort 8, Hemelum
Hemelum73052000
18-07-2018De Knipkeet
Nijbuorren 6, Hemelum
Hemelum72126620
20-06-2018Melkveehouderij De Vries
De Soal 5, Hemelum
Hemelum71880682
13-05-2018Cafétaria It Flinkeboskje
Flinkeboskje 3, Hemelum
Hemelum71534733
06-03-2018Nagel studio Aika
De Maren 21, Hemelum
Hemelum70508909
06-03-2018Ad Govers Consultancy
Yde B Yntemastrjitte 2, Hemelum
Hemelum70732302
06-03-2018Haarsma Service
Buorren 2, Hemelum
Hemelum70392781
05-01-2018Anne Madrid Y Lopez
`t Fort 10, Hemelum
Hemelum70198136
07-08-2017Kicker Kindermode en meer
Nijbuorren 17, Hemelum
Hemelum01109215
29-04-2017A.T. Yntema-Greijdanus
Mientwei 8, Hemelum
Hemelum68219342
24-04-2017Stichting Flinke Ferdivedaasje
Flinkeboskje 1, Hemelum
Hemelum68603398
27-02-2017EG Services (Netherlands) BV
Nijbuorren 23, Hemelum
Hemelum27068921
27-02-2017Management Minded
Nijbuorren 9, Hemelum
Hemelum67588832
01-12-2016Kiekeboe
Buorren 27, Hemelum
Hemelum65992172
01-08-2016De Nieuwe Melkfabriek
Buorren 11, Hemelum
Hemelum66385741
01-08-2016Boat and Second Home Care
Hegewei 5, Hemelum
Hemelum65947134
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: