Drimble

Bedrijven in Hartwerd

Overzicht van bedrijven uit Hartwerd die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over hartwerd

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Hartwerd

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Hartwerd. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Hartwerd

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
26-06-2019Automobielbedrijf Jaarsma
Ridderdijk 11 B, Hartwerd
Hartwerd75100983
08-07-2018CU-techniek
Oldeclooster 2, Hartwerd
Hartwerd71871497
02-05-2018Stichting DeFilmAmbassade
Middelzeedijk 1, Hartwerd
Hartwerd71509526
14-09-2017Maatschap Spaak
Middelzeedijk 1, Hartwerd
Hartwerd69601275
04-07-2017KIKAMELEON TV Produkties BV
Middelzeedijk 1, Hartwerd
Hartwerd69113149
21-11-2016Keystone Benelux BV
Middelzeedijk 1, Hartwerd
Hartwerd67312500
01-08-2016Handelsonderneming Moody
Kloosterweg 1, Hartwerd
Hartwerd66137667
05-11-2015Mts. Klein Swormink-Vellinga
Middelzeedijk 14, Hartwerd
Hartwerd64491595
25-04-2013M.M.J.M. Klein Swormink
Middelzeedijk 14, Hartwerd
Hartwerd57811091
26-09-2012J+A+M IJpma
Oldeclooster 1, Hartwerd
Hartwerd56105487
12-07-2012Taraeda BV
Kloosterweg 21, Hartwerd
Hartwerd55670407
29-09-2011Galema-Kleasterlân
Kloosterweg 21, Hartwerd
Hartwerd53646908
01-07-2011KateboeK
Ridderdijk 15, Hartwerd
Hartwerd53042662
08-03-2010Maatschap H. Boschma en A.M. Boschma-De Jong
Ridderdijk 4, Hartwerd
Hartwerd01178375
18-02-2010Maatschap F. Bouwstra/J. Feenstra
Oldeclooster 8, Hartwerd
Hartwerd01176401
10-08-2009A. van der Meer
Kloosterweg 14, Hartwerd
Hartwerd01160267
13-07-2009K. Abma
Kloosterweg 12, Hartwerd
Hartwerd01158468
19-05-2009Bijstra Beheer BV
Kloosterweg 7, Hartwerd
Hartwerd01153433
19-05-2009Bijstra Vastgoed BV
Kloosterweg 7, Hartwerd
Hartwerd01153436
11-05-2009Maatschap M. en R.J. Abma
Ridderdijk 8, Hartwerd
Hartwerd01152299
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: