Bedrijven in Hartwerd

Overzicht van bedrijven uit Hartwerd die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over hartwerd

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Hartwerd

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Hartwerd. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Hartwerd

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
12-02-2021Boubedriuw Klein Swormink BV
Middelzeedijk 14, Hartwerd
Hartwerd81859538
15-12-2020MataHari Citytheater & Producties BV i.o.
Middelzeedijk 1, Hartwerd
Hartwerd81198361
22-06-2020Stifting Monumint Aldekleaster
Ridderdijk 11 A, Hartwerd
Hartwerd78223806
01-02-2020Jacht- & interieurbetimmering Bos
Ridderdijk 2, Hartwerd
Hartwerd77201949
02-05-2018Stichting DeFilmAmbassade
Middelzeedijk 1, Hartwerd
Hartwerd71509526
31-08-2017Maatschap Spaak
Middelzeedijk 1, Hartwerd
Hartwerd69601275
04-07-2017KIKAMELEON TV Produkties BV
Middelzeedijk 1, Hartwerd
Hartwerd69113149
18-11-2016Keystone Benelux BV
Middelzeedijk 1, Hartwerd
Hartwerd67312500
01-08-2016Handelsonderneming Moody
Kloosterweg 1, Hartwerd
Hartwerd66137667
01-01-2013Fam. H. Hettinga
Oldeclooster 12, Hartwerd
Hartwerd58404287
28-12-2011Maurits Jonker Holding BV
Oldeclooster 4, Hartwerd
Hartwerd54235030
29-09-2011Galema-Kleasterlân
Kloosterweg 21, Hartwerd
Hartwerd53646908
30-06-2011KateboeK
Ridderdijk 15, Hartwerd
Hartwerd53042662
08-03-2010Maatschap H. Boschma en A.M. Boschma-De Jong
Ridderdijk 4, Hartwerd
Hartwerd01178375
18-02-2010Maatschap F. Bouwstra/J. Feenstra
Oldeclooster 8, Hartwerd
Hartwerd01176401
07-08-2009A. van der Meer
Kloosterweg 14, Hartwerd
Hartwerd01160267
13-07-2009K. Abma
Kloosterweg 12, Hartwerd
Hartwerd01158468
19-05-2009Bijstra Beheer BV
Kloosterweg 7, Hartwerd
Hartwerd01153433
19-05-2009Bijstra Vastgoed BV
Kloosterweg 7, Hartwerd
Hartwerd01153436
08-05-2009Maatschap M. en R.J. Abma
Ridderdijk 8, Hartwerd
Hartwerd01152299
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: