Drimble

Bedrijven in Greonterp

Overzicht van bedrijven uit Greonterp die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over greonterp

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Greonterp

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Greonterp. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Greonterp

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
06-02-2019Oude Jitte
De Ryp 2, Greonterp
Greonterp73853453
23-12-2018Jaap Tiedema molens
Blauhústerleane 2, Greonterp
Greonterp73348384
05-04-2018Stichting administratiekantoor Kuipers Holding
Blauhústerleane 12, Greonterp
Greonterp71170219
05-01-2018N.J.P. Hilgenga - Salden
Mardyk 3, Greonterp
Greonterp69900264
05-01-2018J.J. Salden - Hilgenga
Mardyk 3, Greonterp
Greonterp69900523
05-01-2018Mts N.J.P. en J.J. Salden Hilgenga
Mardyk 3, Greonterp
Greonterp69901414
20-10-2017Technisch Bureau TSG BV
Blauhústerleane 6, Greonterp
Greonterp01059854
20-10-2017Technisch Bureau TSG
Blauhústerleane 6, Greonterp
Greonterp69456194
31-03-2016Melkveebedrijf De Vliethoeve
De Ryp 1, Greonterp
Greonterp64868656
29-12-2010J.G. Rijpma Holding BV
Snakkepôle 8, Greonterp
Greonterp51597349
29-12-2010Jelle`s Boubedriuw BV
Snakkepôle 8, Greonterp
Greonterp51598493
16-02-2010Maatschap Ludema-van der Weij
De Ryp 5, Greonterp
Greonterp01175926
09-02-2010Mts. S. en S. Galama-Hoekstra
Snakkepôle 2, Greonterp
Greonterp01174939
13-10-2009P. Attema
Mardyk 3, Greonterp
Greonterp01164307
11-08-2009S.C. Rijpma
Mardyk 1, Greonterp
Greonterp01160442
02-02-2009Davin BV
Doarpswei 26, Greonterp
Greonterp34324809
08-10-2008Landbouw Mechanisatie Bedrijf D. Kuipers BV
Blauhústerleane 10, Greonterp
Greonterp01138087
01-10-2008Kuipers Vastgoed BV
Blauhústerleane 10, Greonterp
Greonterp01137718
19-06-2008T. Rijpma Beheer BV
Doarpswei 4, Greonterp
Greonterp01133405
25-10-2005Paradí­sarheimt
Mardyk 2, Greonterp
Greonterp01110694
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: