Bedrijven in Gaast

Overzicht van bedrijven uit Gaast die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over gaast

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Gaast

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Gaast. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Gaast

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
25-01-2020PiPo Journalistieke Producties
Buren 50, Gaast
Gaast76960552
10-01-2020Delwel Industries
Sielânsreed 29, Gaast
Gaast76997472
27-12-2019Stichting Begraafplaatsen Gaast-Ferwoude
Buren 13, Gaast
Gaast76705706
23-11-2019Protestantse gemeente te Gaast / Ferwoude
Zeedijk 9, Gaast
Gaast76453057
23-11-2019Diaconie Protestantse gemeente te Gaast / Ferwoude
Zeedijk 9, Gaast
Gaast76453065
01-06-2019Frysk & Frij
Sielânsreed 10, Gaast
Gaast77618637
01-09-2017Wrap you in love
Zeedijk 7, Gaast
Gaast69586403
01-05-2017Balijn
Boerestreek 1, Gaast
Gaast68675712
01-05-2017Balijn
Boerestreek 1, Gaast
Gaast74228404
27-01-2017JATS Sport- en spelverhuur
Meerweg 1, Gaast
Gaast59471697
04-09-2015Frijman
Sielânsreed 10, Gaast
Gaast64060055
04-08-2015Edia Engineering
Ursuladyk 16, Gaast
Gaast67746586
25-03-2015Christian Koning AgroService
Boerestreek 41, Gaast
Gaast62952307
07-11-2014S. van Kalsbeek Holding BV
Sielânsreed 18, Gaast
Gaast61840319
25-03-2014Rivi Administratie- en Advieskantoor
De Greide 1, Gaast
Gaast60299401
13-01-2014de Boer elektro
Buren 17, Gaast
Gaast59714344
11-04-2013Meja Begeleiding
Sielânsreed 9, Gaast
Gaast57693447
05-07-2012Plantinga Logistics
Boerestreek 22, Gaast
Gaast55658202
13-08-2010Melbo International BV
Boerestreek 13 A, Gaast
Gaast50588737
12-02-2010L.G. Kalsbeek
Boerestreek 39, Gaast
Gaast01175527
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: