Drimble

Bedrijven in Gaast

Overzicht van bedrijven uit Gaast die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over gaast

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Gaast

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Gaast. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Gaast

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
04-04-2019Balijn
Boerestreek 1, Gaast
Gaast74228404
23-12-2018Tres Combi V.O.F.
Boerestreek 12, Gaast
Gaast73371351
05-04-2018JATS Sport- en spelverhuur
Meerweg 1, Gaast
Gaast59471697
20-10-2017Wrap you in love
Zeedijk 7, Gaast
Gaast69586403
29-06-2017Balijn
Boerestreek 1, Gaast
Gaast68675712
27-02-2017Meat Yoram
Buren 2, Gaast
Gaast67972160
09-01-2017Edia Engineering
Sielânsreed 9, Gaast
Gaast67746586
28-06-2016Limousin Farm Fryslân
Boerestreek 25, Gaast
Gaast01069039
25-03-2015Christian Koning AgroService
Boerestreek 41, Gaast
Gaast62952307
25-03-2014Rivi Administratie- en Advieskantoor
De Greide 1, Gaast
Gaast60299401
23-01-2014E. Jellema-Gaast
Boerestreek 33, Gaast
Gaast59786779
11-04-2013Meja Begeleiding
Sielânsreed 9, Gaast
Gaast57693447
13-02-2013Kookstudio Kij & Lekker
Boerestreek 23, Gaast
Gaast01069039
10-07-2012Plantinga Logistics
Boerestreek 22, Gaast
Gaast55658202
16-08-2010Melbo International BV
Boerestreek 13 A, Gaast
Gaast50588737
15-02-2010L.G. Kalsbeek
Boerestreek 39, Gaast
Gaast01175527
09-02-2010IIsfûgel
Buren 4, Gaast
Gaast01174926
12-01-2010S. Tjalma
Boerestreek 35, Gaast
Gaast01171693
15-09-2009P. Postma
Angterperlaan 2, Gaast
Gaast01162602
04-08-2009Bloembinderij de Orchidee
Boerestreek 13 A, Gaast
Gaast01160035
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: