Drimble

Bedrijven in Folsgare

Overzicht van bedrijven uit Folsgare die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over folsgare

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Folsgare

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Folsgare. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Folsgare

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
25-05-2019Paulusma Communicatie
Tsjaerddyk 42, Folsgare
Folsgare74527479
23-01-2019Aannemersbedrijf Raadsveld
Easthimmerwei 23, Folsgare
Folsgare73720046
23-12-2018Paardenstalling Folsgare
Easthimmerwei 23, Folsgare
Folsgare73133701
17-08-2018Nij-tocht coaching
Folsgearsterleane 7, Folsgare
Folsgare72101512
17-08-2018Premiere Trading
Wallemadyk 1, Folsgare
Folsgare72141425
13-06-2018Haptotherapie Bolsward
Easthimmerwei 21, Folsgare
Folsgare71837086
20-10-2017Compascuum Sneek
Tsjaerddyk 48, Folsgare
Folsgare69475229
20-10-2017Energie Coöperatie Folsgare U.A.
Wallemadyk 1, Folsgare
Folsgare69691614
17-10-2016Bewustvanjezelfzijn
Tsjaerddyk 51, Folsgare
Folsgare67063829
01-08-2016Avaras
It Werp 1, Folsgare
Folsgare66106753
20-01-2016Marco Rypma
Garastrjitte 9, Folsgare
Folsgare65119576
01-06-2015Stichting Ronde van de Kroon
Tsjaerddyk 42, Folsgare
Folsgare63423820
22-07-2014Thijmco Rienstra Photography
Ekers-ein 28, Folsgare
Folsgare61126063
11-02-2014minko.nl
Easthimmerwei 24, Folsgare
Folsgare59959053
15-10-2013Stichting Leerlingenvervoer Folsgare
Easthimmerwei 15, Folsgare
Folsgare58991247
03-04-2012De Schakel Schilderwerken
Tsjaerddyk 25, Folsgare
Folsgare55015255
28-12-2011Christelijke Basisschool De Gearrin
Tsjaerddyk 44 A, Folsgare
Folsgare51002507
13-07-2011International Fiber Solutions
Easthimmerwei 2, Folsgare
Folsgare53133048
18-05-2011Stichting Dorpshuis Folsgare
Folsgearsterleane 2 A, Folsgare
Folsgare41000663
09-03-2011Maatschap J.M.M. Greijdanus en M. Greijdanus-Hoekstra
Easthimmerwei 23, Folsgare
Folsgare52231852
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: