Bedrijven in Folsgare

Overzicht van bedrijven uit Folsgare die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over folsgare

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Folsgare

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Folsgare. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Folsgare

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
01-12-2020The Glow Studio
Tsjaerddyk 28, Folsgare
Folsgare80978606
10-09-2020GSJ Trade
Garastrjitte 8, Folsgare
Folsgare80285112
15-05-2020Het Moment
Ekers-ein 3, Folsgare
Folsgare78101514
15-05-2020Het Moment
Ekers-ein 3, Folsgare
Folsgare81518803
06-03-2020Thierry Mijnders
Tsjaerddyk 32, Folsgare
Folsgare77559215
01-01-2020Canine Training Consultancy
Ekers-ein 13, Folsgare
Folsgare76853667
15-11-2019Joey Huitema
Ekers-ein 6, Folsgare
Folsgare76433587
01-09-2019Mens en paard in beweging
Easthimmerwei 23, Folsgare
Folsgare75715988
01-04-2019Coachpraktijk Aukje Paulusma
Tsjaerddyk 42, Folsgare
Folsgare74527479
19-11-2018Paardenstalling Folsgare
Easthimmerwei 23, Folsgare
Folsgare73133701
11-07-2018Premiere Trading
Wallemadyk 1, Folsgare
Folsgare72141425
01-07-2018Nij-tocht coaching
Folsgearsterleane 7, Folsgare
Folsgare72101512
19-04-2018Haptotherapie Bolsward
Easthimmerwei 21, Folsgare
Folsgare71837086
20-10-2017Compascuum Sneek
Tsjaerddyk 48, Folsgare
Folsgare69475229
08-09-2017Energie Coöperatie Folsgare U.A.
Wallemadyk 1, Folsgare
Folsgare69691614
01-07-2017Hello Hipster
Tsjaerddyk 44 A, Folsgare
Folsgare69021805
01-01-2017Coach Yke Schouwstra
Ekers-ein 28, Folsgare
Folsgare67742084
17-10-2016Bewustvanjezelfzijn
Tsjaerddyk 51, Folsgare
Folsgare67063829
23-05-2016Avaras
It Werp 1, Folsgare
Folsgare66106753
20-01-2016Marco Rypma
Garastrjitte 9, Folsgare
Folsgare65119576
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: